Kaynaklar

RUS KAYNAKLARINA GÖRE REVAN HANLIĞI’NIN RUSYA’YA BAĞLANMASI VE ERMENİ EYALETİ’NİN KURULMASI

Yazar: ŞAHİN DOĞANDanışman: YRD. DOç. S. HALUK KORTELYer Bilgisi: Akdeniz üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2012) özet: “Güney Kafkasya, tarih boyunca çeşitli devletlerin hâkimiyet kurmaya çalıştığı önemli bir stratejik bölge olmuştur. Nitekim bu bölge 19. yy’da da İran, Rusya, Osmanlı Devleti ve aynı zamanda Avrupalı devletlerin de h...

Tamamı için Tıklayın.

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ERZURUM’UN RUS İŞGALİNE DÜŞÜŞÜ

Yazar: MEVLüT YüKSELDanışman: Y.DOç.DR. CEMİL KUTLUYer Bilgisi: Atatürk üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (2006) özet: “Bu çalışma, Kafkasya ve Anadolu bağlantısı üzerinde önemli bir stratejik konuma sahip olan Erzurum’un I. Dünya Savaşı sonrasında Rus işgaline düşmesini konu almaktadır. Kafkasya Cephesi Doğu Anadol...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK KAMUOYU VE ERMENİ MESELESİ (1908-1923)

Yazar: RECEP KARACAKAYADanışman: PROF.DR. ALİ İHSAN GENCERYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi EnstitüsüKonu: Türk İnkılap Tarihi Doktora Tezi (1999) özet: “Osmanlı Devleti’nin son elli yılına damgasını vuran en önemli sorunlardan birisi olan Ermeni sorunu, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Avrupa diplomasisinin gündemine yerleşmiştir. II. Abdülhamid döne...

Tamamı için Tıklayın.

CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR TÜRK-ERMENİ MESELESİ

Yazar: TURGAY SöYLEMEZDanışman: Y.DOç.DR. ERGüNöZ AKçORAYer Bilgisi: Fırat üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2002) özet: “Türkler Anadolu kapılarını Malazgirt zaferi ile açtıktan sonra Bizans’ın zulmü ile inleyen Ermeni toplumunun da kurtarıcısı olmuşlar asırlarca birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik içinde içice yaşamayı başarmıştır. Tü...

Tamamı için Tıklayın.

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ’NDE TİFÜSLE MÜCADELE

Yazar: MUSTAFA KARATEPEDanışman: DOç.DR. MEBRURE DEĞER ; PROF.DR. AYTEN ALTINTAŞYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüKonu: Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktora Tezi (1999) özet: “Tifüs özellikle savaş yıllarında salgınlar yapmış bir infeksiyon hastalığıdır. Hastalık salgın dönemlerinde binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. 1853 yılında Kırım Savaşı’nda tifüs’den...

Tamamı için Tıklayın.

PARİS KONFERANSI’NDA ŞERİF PAŞA’NIN FAALİYETLERİ VE DOĞU ANADOLU AHALİSİNİN DURUMU

Yazar: SEDEF BULUTDanışman: DOç.DR. MEHMET ŞAHİNGöZYer Bilgisi: Gazi üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKonu: Türk İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezi (1998) öZET: “ “Paris Konferansında Şerif Paşa’nın Faaliyetleri ve Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu” adlı tez çalışmasının ana konusunu Şerif Paşa’nın Paris’teki çalışmaları ve kendisine yöneltilen tepkiler oluşturmaktadı...

Tamamı için Tıklayın.