Kaynaklar

ÇARLIK RUSYASI’NIN ERMENİ POLİTİKASI 1912-1914

Yazar: ERAY BAYRAMOLDanışman: PROF. DR. AHMET TAŞAĞILYer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Ortaçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2015) özet: “XIX. yüzyılın sonlarından itibaren siyasi alanda etkili olmaya başlayan Ermeniler, tek başlarına başarıya ulaşamayacaklarını fark ettikten sonra güçlü devletlerin yardımına başvurma...

Tamamı için Tıklayın.

YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNE PSİKO-POLİTİK YAKLAŞIM: BAŞKENT ERİVAN’DA BİR ANKET ÇALIŞMASI

Yazar: RABİA KALFAOĞLUDanışman: PROF. DR. HAYATİ AKTAŞYer Bilgisi: Karadeniz Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim DalıKonu: Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2015) özet: “Türkler ve Ermeniler yüzyıllar boyunca aynı bölgede yaşamış, benzer adetlere, yemeklere ve yaşam biçimlerine sahip olmuş fakat zaman içerisin...

Tamamı için Tıklayın.

AVRUPA’DAKİ TÜRK VE ERMENİ DİASPORALARININ TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yazar: BURCU öZTüRKDanışman: DOç. DR. BARIŞ öZDALYer Bilgisi: Harp Akademileri Komutanlığı / Stratejik Araştırmalar Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Siyasal Bilimler; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2015) özet: “Uluslararası ilişkilerde diasporaların önemi her geçen gün artmaktadır. Dış politika yapım sürecinin önemli birer aracı haline gelen diasporalar hem devletleri...

Tamamı için Tıklayın.

MİLLİ MÜCADELEDE POZANTI VE ERMENİLER

Yazar: MURAT AKGüMüŞDanışman: PROF. DR. REMZİ KILIçYer Bilgisi: Niğde üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2015) özet: “Birinci Dünya Savaşı sona ermesi üzerine Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylece İtilaf Devletlerinin Anadolu’da işgali başla...

Tamamı için Tıklayın.

SERASKER MEHMET RIZA PAŞA

Yazar: MUHAMMET VEYSEL ZORTULDanışman: DOç. DR. MUSTAFA AYDINYer Bilgisi: İstanbul üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2014) özet: “Mehmet Rıza Paşa 1891-1908 yılları arasında seraskerlik yaptı. Onun dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı yıllarını teşkil etmektedir. Devletin toprak...

Tamamı için Tıklayın.

REVAN BÖLGESİNDE ULUSLARARASI NÜFUZ MÜCADELESİ: XIX. YÜZYIL

Yazar: ERDAL SEZGİDanışman: YRD. DOç. DR. OKTAY KIZILKAYAYer Bilgisi: Kafkas üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2014) özet: “Tarihi süreçte Revan (Erivan) çevresi çukur Saad veya Sürmeli çukuru olarak adlandırılmaktadır. Büyük ve Küçük Ağrı Dağı ve Alagöz dağının uzantısı olan diğer küçük dağların çevrelediği oval...

Tamamı için Tıklayın.