Kaynaklar

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLTERE VE ABD’NİN OSMANLI DEVLETİ’NE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN AMERİKAN VE İNGİLİZ BASINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yazar: AYTüL TAMERDanışman: PROF. DR. çAĞRI ERHANYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim DalıKonu: Gazetecilik; Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2010) özet: “Propaganda çağı olarak adlandırılan 20. yüzyılın başlangıç noktası Birinci Dünya Savaşı’dır. Endüstri devrimi sonrasında sömürgecilikten emperyalizme geçiş yapan devletlerin dış polit...

Tamamı için Tıklayın.

BİR OSMANLI BİNBAŞISI OSMAN NURİ KÖKKILIÇ’IN GÜNLÜĞÜ (1913-1917)

Yazar: SEVGİ KöKKILIç UNCUDanışman: YRD. DOç. DR. ERCAN çELEBİYer Bilgisi: Kastamonu üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2012) özet: “Günlükler, tarih araştırmalarında başvurulabilecek önemli yazılı kaynaklar arasında yer almaktadır. özellikle önemli tarihî olaylara şahitlik yapmış ya da tarihe yön vermiş kişilerin elinden çıkmışsa, bu d...

Tamamı için Tıklayın.

1914-1945 YILLARI ARASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ

Yazar: MERAL HALİFEOĞLUDanışman: PROF. DR. ERDAL AçIKSESYer Bilgisi: Fırat üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim DalıKonu: Tarih Doktora Tezi (2012) özet: “Bu çalışma; 1914-1945 yılları arası Türk-Amerikan ilişkilerini ele almakla birlikte, iki ülke arasındaki siyasî, ticarî, kültürel, diplomatik ve eğitim faaliyetlerini içermektedir. İkili ilişkiler ilk olarak Osmanl...

Tamamı için Tıklayın.

HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN LOBİ FAALİYETLERİNİN ERMENİ LOBİSİ ÖRNEK OLAYI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar: HANDE öZKANDanışman: PROF. DR. METİN KAZANCIYer Bilgisi: Ankara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim DalıKonu: Halkla İlişkiler; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2008) özet: “Ermeni sorunu, Osmanlı dönemine dayanan bir tarihe sahiptir. Ama ‘soykırım’ olarak iddia edilenlerin yaşandığı dönem, I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan olay...

Tamamı için Tıklayın.

TANİN GAZETESİNDE ERMENİ SORUNU (1914-1918)

Yazar: HüSEYİN DEMİRBAĞDanışman: YRD. DOç. DR. TUNCAY öĞüNYer Bilgisi: Yüzüncü Yıl üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2008) özet: “Bu çalışmada, Tanin gazetesinin 1914-1918 dönemine ait tüm sayıları taranarak Ermenilerle ilgili her türlü haber ve yorum yazıları incelenmiştir. Bu yazılarda Ermenileri...

Tamamı için Tıklayın.

19. YÜZYILIN SON YILLARI VE 20. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE SURİYE ERMENİLERİ

Yazar: ŞERİFE EROĞLU MEMİŞDanışman: PROF. DR. öMER TURANYer Bilgisi: Orta Doğu Teknik üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortadoğu Araştırmaları Anabilim DalıKonu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2007) özet: “Bu çalışma, 19. yüzyılın son yılları ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Suriye Ermenilerini incelemiştir. Günümüzde, büyük ölçüde Suriye sınırları içerisinde bulunan, Halep ve Şam vilayetlerinin,...

Tamamı için Tıklayın.