Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE ÜÇÜNCÜ SAFHA: KOMİTECİLİK FAALİYETLERİ

Bu safha, artık Ermenilerin komiteler kurduğu ve hızla silahlanmaya başladıkları bir dönemdir.Yurt dışından, özellikle yabancılar ve misyonerler vasıtasıyla önemli miktarda silah getirilmektedir, getirilen silahlar kiliselerde saklanmaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – II. ABDÜLHAMİD’E SUİKAST GİRİŞİMİ

II. Abdülhamid Cuma namazı çıkışı Şeyhülislamla konuşmasa ne olurdu? Taşnaksütyun tarafından Yıldız Hamidiye Camii önünde 21 Haziran 1905’te Sultan II. Abdülhamid’e karşı bir suikast girişimi gerçekleştirilmiştir. Suikast planının içinde Rusya, Avusturya ve İngiltere’nin doğrudan yahut dolaylı dahli bulunmaktadır. Ermeni devrimciler bir Cuma namazı çıkışı içine saatli bomba yerleştirdik...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – 93 HARBİ SONRASI DEĞİŞEN GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Berlin Antlaşması’nın belirli maddeleri Osmanlı tebaası olan gayrimüslim tebaanın haklarını büyük devletlerin de korumasına veren maddelerdi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden bir talep söz konusuydu; büyük devletlerin talepleri. Gayrimüslimlerin temel haklarını korumaya dönük talepler, otonomi talepleri, bulundukları bölgelerde onların yerel meclislerde daha nüfuslarıyla orantılı bir şekilde tems...

Tamamı için Tıklayın.

JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

İngilizlerin Ermeniler adına önerdikleri reform planında asıl motivasyonları neydi? Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden...

Tamamı için Tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – BASIN YOLUYLA YAPILAN ERMENİ PROPAGANDASI

Ermeni komitelerinin basın yoluyla batılı ülkelerde kamuoyu oluşturma çabasının başarılı olduğu söylenebilir. Hem Avrupa’da yaşayan Ermenileri hem de Avrupa hükümetlerinin dikkatini çekmek için yürüttükleri yoğun kampanyanın en önemli ayağını basın oluşturmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

HASAN OKTAY – ARAM MANUKYAN, VAN VE ERMENİ CEMAATİ

Tiflis’te kurulan Taşnak Partisi’nin ve Van’a özel yetkili olarak gönderilen Aram Manukyan’ın faaliyetlerine karşı Ermeni cemaati tepki duyuyor ve hatta bir direniş söz konusu oluyor. Bunun üzerine Aram Manukyan Ermeni cemaatinin ileri gelenlerini devre dışı bırakarak, cemiyetin kontrolünü eline geçirmekle ilgili bir strateji geliştiriyor. Bu strateji, halk tarafından saygın kabul edi...

Tamamı için Tıklayın.