Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KOMİTE FAALİYETLERİ AÇISINDAN 1890 ERZURUM İSYANI

Erzurum şehri İngiliz, Rus ve Fransız konsolosluklarını barındırması itibariyle 1890 yılında ilk kez bir Ermeni isyanına tanık olacaktır. Ermeni isyancılar bu üç konsolosluğun bulunduğu Erzurum’da seslerini daha çok duyurabilme ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurabilme yolunda Avrupalı devletlerin desteğini almayı umut etmekteydiler....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETMEYE NASIL KARAR VERDİ?

Amerikan misyonerlerinin herhangi bir şekilde şiddet olaylarına neden olduklarını iddia etmek yanlış olur. Zira şiddetin faili, yani bunun aktörü, yaptığı şeyden sorumludur. öte yandan, toplumun gayrimüslimlerden oluşan bölümüne yönelik tek taraflı destekleri açısından bir parça sorumluluk sahibiydiler. Bu sorumluluk hissiyatı ve yaşanan olayların da etkisiyle 20. yüzyılın başlarında politikalarını değiştirm...

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – MİHRAN DAMATYAN VE İSTANBUL’A GETİRİLİŞİ

1890-1893 yılları arasında Muş’ta öğretmenlik yapan Mihran Damatyan, komitacılık faaliyetleri sebebiyle Osmanlı askerleri tarafından yakalanır. Sultan II. Abdülhamid’e bir mektup yazan Damatyan, Ermeni komitelerinin faaliyetleri hakkında ifşaatta bulunmak istediğini söyler ve İstanbul’a naklini talep eder....

Tamamı için Tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – YILDIZ SUİKASTİ, BEKLENTİLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Yıldız suikastinde Ermeni örgütlerin beklentisi II. Abdülhamid’i ortadan kaldırıp ülkeyi bir kaosa sürüklemek ve böylesi bir ortamda hedeflerine ulaşabilmekti. Saldırının ardından yapılan soruşturmalardan çıkan sonuç, suikast eyleminin hazırlığı sürecinde İttihat ve Terakki üyelerinden kimilerinin de Ermeni terör grubunun bu planına destek verdiği yönündedir. Zira Abdülhamid’in devre dışı bırakıl...

Tamamı için Tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

1915 öncesinde Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmak üzere nasıl bir yöntem izliyordu? Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunl...

Tamamı için Tıklayın.