Kılıçlar Çekilirken

NEJLA GÜNAY – BÜYÜK GÜÇLERİN 1895 ZEYTUN İSYANI’NA MÜDAHALESİ

İngiliz, Alman, İtalyan, Rus ve Avusturya-Macaristan konsoloslukları, Osmanlı Devleti’ne Zeytun ayaklanmasında arabulucu olma teklifinde bulundular. Bu devletler Zeytun Ermenileri adına İstanbul Büyükelçiliği’nde Osmanlı hükümetiyle birtakım pazarlıklar yaptı.11 Şubat 1896’da varılan anlaşmaya göre, asiler ve elebaşları affedilecek, vergi borçları silinecek, Zeytunlulardan artık vergi isten...

Tamamı için Tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – 1893 MERZİFON OLAYI VE TOMAYAN DAVASI – I

1893 yılında gerçekleşen Merzifon Olayları, Ermeni Meselesinin ortaya çıkmasına sebep olan kimi faktörleri içerisinde barındırır. Bir kara propaganda faaliyetleri ile başlayan olaylar Karabet Tomayan davası ile sonuçlanacak; bu dava ise Ermeni Meselesinde dış güçlerin ne kadar belirleyici rol oynadığını gösterecektir....

Tamamı için Tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – AMERİKAN, İSPANYOL VE İNGİLİZ ZORUNLU GÖÇ ETTİRME HAREKETLERİ OSMANLI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİ Mİ?

...

Tamamı için Tıklayın.

METİN HÜLAGÜ - ERMENİ OLAYLARININ BAŞLADIĞI DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ

Neden Abdülhamid döneminde Ermeni Meselesi gündeme geldi? Neden isyanlar, ayaklanmalar yaşandı? Neden Abdülhamid Ermeni Meselesiyle ilişkilendirildi ve Ermeni kıyımı yapıyor diye adlandırıldı?...

Tamamı için Tıklayın.