Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – 1893 MERZİFON OLAYI VE TOMAYAN DAVASI – I

1893 yılında gerçekleşen Merzifon Olayları, Ermeni Meselesinin ortaya çıkmasına sebep olan kimi faktörleri içerisinde barındırır. Bir kara propaganda faaliyetleri ile başlayan olaylar Karabet Tomayan davası ile sonuçlanacak; bu dava ise Ermeni Meselesinde dış güçlerin ne kadar belirleyici rol oynadığını gösterecektir....

Tamamı için Tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – AMERİKAN, İSPANYOL VE İNGİLİZ ZORUNLU GÖÇ ETTİRME HAREKETLERİ OSMANLI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL ETTİ Mİ?

...

Tamamı için Tıklayın.

METİN HÜLAGÜ - ERMENİ OLAYLARININ BAŞLADIĞI DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ

Neden Abdülhamid döneminde Ermeni Meselesi gündeme geldi? Neden isyanlar, ayaklanmalar yaşandı? Neden Abdülhamid Ermeni Meselesiyle ilişkilendirildi ve Ermeni kıyımı yapıyor diye adlandırıldı?...

Tamamı için Tıklayın.