Kılıçlar Çekilirken

Mevlüt Yüksel – Ermeni Komite Faaliyetleri ve Amerikan Misyoner Okulu

Sivas vilayetine bağlı sancaklarda, özellikle Merzifon sancağında, Ermenilerin çok ciddi faaliyetlerinin olduğu görülür. Bu durumu Merzifon Amerikan Koleji’ne bağlamak mümkündür. Burada Ermeniler ihtilal fikirleriyle, Osmanlı idaresinden kurtulmak amacıyla kan dökmeye hazır birer eleman şeklinde yetiştirilmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.

MUSA ŞAŞMAZ - İNGİLİZ BELGELERİNDE ERMENİ ÇEVİRMENLER FAKTÖRÜ

1878-1914 yılları arasında toplanan ve daha sonra basılarak Blue Book (Mavi Kitap) adını alan yüzlerce cildin kaynağını oluşturan bilgiler, tercümanların yani dragomanların elinden geçmiştir. Bu tercümanların yüzde yüzü tamamen Ermenilerden meydana gelmiştir....

Tamamı için Tıklayın.

Fikrettin Yavuz - Ermenilerin Osmanlı Bankası Soygunu Hazırlıkları

26 Ağustos 1896’da Osmanlı Bankası, Taşnak Komitesi’ne mensup kişiler tarafından basıldı. Baskından bir gün önce büyük devletlerin İstanbul’daki elçiliklerine beyannameler gönderiliyor ve büyük bir olay gerçekleştirileceğinin izlenimi veriliyor. Ermeni yazar Gerard Libaridian olayı tarihte ilk şehir terörü olarak yorumluyor....

Tamamı için Tıklayın.

Fikrettin Yavuz - İstanbul’un Farklı Yerlerinde Bombalama Hadiseleri

1896’da Ermeni komiteciler İstanbul’un çeşitli semtlerinde eş zamanlı bombalama faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Halkı kışkırtmayı hedefleyen komiteciler amaçlarına ulaşıyor ve masum Ermenilerin öldürülmesine sebep oluyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

Fikrettin Yavuz – Osmanlı’nın Bombalama Hadiselerine Tepkisi

Bombalamaların hemen ertesinde Yıldız Sarayı’ndan Zaptiye Nezareti’ne telgraflar çekiliyor ve bomba atan, etrafa zarar veren Ermenilere karşı askerî kollukların oluşturulması, acil önlemler alınması gerektiğine dair emirler veriliyor....

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Babacan – İttihat Terakki ve Ermeni İlişkileri

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve daha sonra İttihat Terakki Cemiyeti üyelerinin hedefleri, Abdülhamid’i tahttan indirmekti. Ermeni çeteleri, Bulgar çeteleri, Rum çeteleri gibi bu fikir kime cazip geliyorsa onlarla da irtibata geçmişlerdi....

Tamamı için Tıklayın.