Kılıçlar Çekilirken

CEZMİ ERASLAN – ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ VE ABDÜLHAMİD’İN ALDIĞI TEDBİRLER

Doğu illerinde başlayan karışıklık sınır bölgelerin güvenliğini tehdit etmeye başlayınca, II. Abdülhamid, o bölgede yaşayan Müslüman aşiretlerden süvari alayları kurarak bölgede güvenliği sağlamak istemiştir....

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – MİHRAN DAMATYAN’IN İTİRAFLARINA GÖRE ERMENİ KOMİTALARININ ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ VE AMAÇLARI

1890 yılından itibaren Ermeni komitelerinin Osmanlı topraklarında nasıl örgütlendiklerine dair elimizdeki önemli kaynaklardan biri de Mihran Damatyan’ın itiraflarıdır. Damatyan, İngiliz muhbiri Fitzgerald’ın Makedonya’da kendilerine hitaben yaptığı konuşma ile ilgili bazı ayrıntılardan bahsetmektedir. özellikle Bulgar, Ermeni ve Rum komitelerinin birlikte hareket etmeleri gerektiği ve Osman...

Tamamı için Tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZNİK’TE AMERİKAN MİSYONER OKULU, BITHYNIA KOLEJİ

1880’li yıllara gelindiğinde bütün Anadolu’da olduğu gibi İzmit’te de yoğun bir misyoner faaliyeti göze çarpmaktadır. Bu misyonerlerin İzmit’te kurdukları Bithynia Koleji’nin Amerikan misyoner okulları açısından ilginç bazı özellikleri dikkat çekmektedir. Tamamen kız öğrencilerin eğitim gördüğü kolejde, dört farklı dil öğrenimi ve İncil okumalarının yanı sıra Ermeni tarihini de...

Tamamı için Tıklayın.

İBRAHİM AYKUN – HINÇAK KOMİTESİ VE TOKAT ERMENİ OLAYLARI

1893 yılına geldiğinde Tokat bir cinayetle sarsıldı. Aslen Ermeni olan Doktor Joseph Buzluk Sokağı’nda öldürülmüştü. Kimin tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyordu. Bir diğer olayda, İstanbul’a gitmekte olan bir posta arabası Tokat’ın Kömeç köyünde köprü civarında soyulacak, posta sürücüsü Mehmet Efendi de öldürülecekti. Sorgulamalar sonucunda hem Doktor Joseph’in öldürülmesi hem de po...

Tamamı için Tıklayın.

JEREMY SALT – ERMENİ REFORM PLANI NEDEN UYGULANAMADI?

Doğu’nun, belirli bir kısmının Ermenilere esaslı kontrolünü verecek şekilde yeniden yapılandırılmasına Osmanlı yöneticileri de karşıydı. İngiltere’nin ısrarcı olduğu Ermeni reform planı çeşitli sebeplerden dolayı uygulanamadı. Bunların başında reform planının mimarlarından İngiltere’nin tavrı geliyordu. Ancak Doğu’nun belirli bir kısmının Ermenilerin kontrolüne verilecek şekilde y...

Tamamı için Tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – II. ABDÜLHAMİD, ERMENİ MESELESİ VE ERMENİ DEVRİMCİ GRUPLARI

Ermeniler Osmanlı’nın Doğu Vilayetlerinde bazı Kürt gruplarıyla çatışma içindeydiler. İmparatorluğun bir unsuru olarak Osmanlı hükümetine dilekçeler yazıyorlar ve Kürtleri şikayet ediyorlardı. Bu durum 1890’larla birlikte değişmeye başladı. Zira II. Abdülhamit, Doğu Vilayetleri’nin güvenliğini sağlamak için Hamidiye Alayları adıyla Kürtleri silahlandırmıştı. Güçlenen Kürt gruplarından kendi...

Tamamı için Tıklayın.