Kılıçlar Çekilirken

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK DALGASI

Osmanlı açısından 19. yüzyılda, özellikle gayrimüslim tebaasıyla kurduğu ilişkilerin farklı yönde evrilmesini sağlayan, asıl önemli kulvar milliyetçilik dalgasıdır. Milliyetçilik birçok cemaatin Osmanlı İmparatorluk yönetiminden kendilerine dönük taleplerinin yavaş yavaş daha ulusal taleplere doğru evrilmesiyle ilişkiliydi. Her bölgede farklı bir etnik grup, dinsel grup kendisi için 1830’lardan itibare...

Tamamı için Tıklayın.

TANER AKÇAM – İTTİHAT TERAKKİ VE ERMENİ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ I

İttihatçılar ve Ermeni örgütler aynı dönemin ürünü olarak birbirlerine çok benzerler. örgüt olarak belli bir devrimci düşünceleri vardır, ki o da mevcut Abdülhamit yönetiminin devrilerek onun yerine daha eşitlikçi bir rejimin kurulmasıdır. Bundan dolayı oldukça sıkı ittifaklar yapmışlardır....

Tamamı için Tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE İKİNCİ SAFHA: DİPLOMATİK TEŞEBBÜSLER VE ERMENİ KİLİSELERİ

İkinci safhada bir milli devlet olma şuuruyla yetişen Ermenilerin diplomatik teşebbüsler kanalını zorladıkları görülüyor. Bu aşamada Ermeni kilisesi ve din adamlarının harekete geçtiklerini görüyoruz. özellikle milliyetçilik fikirleriyle yetişen, bağımsız bir Ermeni devleti hayali kuran Ermeniler, Rusya’nın desteğiyle bu amaçlarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Berlin Kongresi’nde Ermenilerin...

Tamamı için Tıklayın.

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

EDWARD J. ERICKSON – 1915 ÖNCESİ AYAKLANMA BASTIRMA BİÇİMLERİ

1915 öncesinde Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmak üzere nasıl bir yöntem izliyordu? Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında başvurduğu tehcir yöntemi ile 1878-1915 arasında güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği yöntemler arasında keskin bir fark vardır. 1878-1915 döneminde karşı karşıya kaldığı yoğun ayaklanmalar karşısında Osmanlı Devleti konvansiyonel metotlara başvurarak düzenli birliklerle bunl...

Tamamı için Tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – YILDIZ SUİKASTİ, BEKLENTİLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Yıldız suikastinde Ermeni örgütlerin beklentisi II. Abdülhamid’i ortadan kaldırıp ülkeyi bir kaosa sürüklemek ve böylesi bir ortamda hedeflerine ulaşabilmekti. Saldırının ardından yapılan soruşturmalardan çıkan sonuç, suikast eyleminin hazırlığı sürecinde İttihat ve Terakki üyelerinden kimilerinin de Ermeni terör grubunun bu planına destek verdiği yönündedir. Zira Abdülhamid’in devre dışı bırakıl...

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – MİHRAN DAMATYAN VE İSTANBUL’A GETİRİLİŞİ

1890-1893 yılları arasında Muş’ta öğretmenlik yapan Mihran Damatyan, komitacılık faaliyetleri sebebiyle Osmanlı askerleri tarafından yakalanır. Sultan II. Abdülhamid’e bir mektup yazan Damatyan, Ermeni komitelerinin faaliyetleri hakkında ifşaatta bulunmak istediğini söyler ve İstanbul’a naklini talep eder....

Tamamı için Tıklayın.