Kılıçlar Çekilirken

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETMEYE NASIL KARAR VERDİ?

Amerikan misyonerlerinin herhangi bir şekilde şiddet olaylarına neden olduklarını iddia etmek yanlış olur. Zira şiddetin faili, yani bunun aktörü, yaptığı şeyden sorumludur. öte yandan, toplumun gayrimüslimlerden oluşan bölümüne yönelik tek taraflı destekleri açısından bir parça sorumluluk sahibiydiler. Bu sorumluluk hissiyatı ve yaşanan olayların da etkisiyle 20. yüzyılın başlarında politikalarını değiştirm...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLAR

Osmanlı sistemi aslında oldukça rasyonel temellerde işleyen bir sistem. Dolayısıyla gayrimüslim topluluklara dönük özel bir düşmanlık, özel bir hassasiyetin devreye girdiği anlar dışında, 19. yüzyıla varıncaya kadar Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin varlığını ve yaşam biçimlerini göreli olarak makul ölçülerde devam etmiş bir yaşam olarak görmemiz gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KOMİTE FAALİYETLERİ AÇISINDAN 1890 ERZURUM İSYANI

Erzurum şehri İngiliz, Rus ve Fransız konsolosluklarını barındırması itibariyle 1890 yılında ilk kez bir Ermeni isyanına tanık olacaktır. Ermeni isyancılar bu üç konsolosluğun bulunduğu Erzurum’da seslerini daha çok duyurabilme ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurabilme yolunda Avrupalı devletlerin desteğini almayı umut etmekteydiler....

Tamamı için Tıklayın.

HASAN OKTAY – ARAM MANUKYAN, VAN VE ERMENİ CEMAATİ

Tiflis’te kurulan Taşnak Partisi’nin ve Van’a özel yetkili olarak gönderilen Aram Manukyan’ın faaliyetlerine karşı Ermeni cemaati tepki duyuyor ve hatta bir direniş söz konusu oluyor. Bunun üzerine Aram Manukyan Ermeni cemaatinin ileri gelenlerini devre dışı bırakarak, cemiyetin kontrolünü eline geçirmekle ilgili bir strateji geliştiriyor. Bu strateji, halk tarafından saygın kabul edi...

Tamamı için Tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – BASIN YOLUYLA YAPILAN ERMENİ PROPAGANDASI

Ermeni komitelerinin basın yoluyla batılı ülkelerde kamuoyu oluşturma çabasının başarılı olduğu söylenebilir. Hem Avrupa’da yaşayan Ermenileri hem de Avrupa hükümetlerinin dikkatini çekmek için yürüttükleri yoğun kampanyanın en önemli ayağını basın oluşturmuştur....

Tamamı için Tıklayın.

JEREMY SALT – RUS-İNGİLİZ REKABETİ VE BERLİN KONFERANSI

İngilizlerin Ermeniler adına önerdikleri reform planında asıl motivasyonları neydi? Rusların, Osmanlı’nın Balkan topraklarında ve doğu vilayetlerinde gayrimüslim unsurları devreye sokarak bölgedeki etkinliğini artırması İngilizlerin Osmanlı topraklarındaki emperyal amaçları ile çelişmekteydi. özellikle Berlin’de yapılan konferans, bu iki devletin güç mücadelesine dönüşmüştü. 1878 Kongresinden...

Tamamı için Tıklayın.