Kılıçlar Çekilirken

OKTAY ÖZEL – 19. YÜZYIL OSMANLI MODERNLEŞMESİ

19. yüzyıla Osmanlı Devleti kendi tebaasıyla olan ilişkilerini yeni bir temelde düzenleme ihtiyacıyla girdi. Vergi sistemini, askeri sistemi ve idari sistemi yeniden kurmak, Osmanlı modernleşmesinin bütün 19. yüzyıl boyunca takip edeceği ana hatlardı....

Tamamı için Tıklayın.

EMİN ŞIHALİYEV – 1905 NAHÇİVAN OLAYLARINDA RUSYA’NIN ROLÜ

1904-5 yıllarında Japonya ile savaş halinde olan Rusya, cephe gerisini güvenceye almak adına Azerbaycan bölgesinde etnik çatışmaların başlamasına sebep olmuştu. Bir kişinin öldürülmesiyle başlayan olaylar giderek büyümüş ve Ermeni-Türk çatışmasına dönüşmüştü....

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı....

Tamamı için Tıklayın.

FİKRETTİN YAVUZ – ERMENİ KOMİTELERİNİN KURULUŞU VE ETKİLENDİKLERİ HAREKETLER

1880-90’lar arası Ermeni komitelerinin kurulması ve isyanların başlaması sürecidir. Dönemin terör hareketlerinden etkilenen komiteler, eylemlerini de bu doğrultuda gerçekleştirme yoluna girerler....

Tamamı için Tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – 93 HARBİ’NİN ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Osmanlı’nın 93 Harbi yenilgisi, onun askerî, siyasî ve ekonomik açıdan yetersizliklerini ortaya koymuştur. öte yandan, milliyetçilik hareketleri çerçevesinde kendilerine gelecek arayan unsurlar için bir ümit ışığı yakmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

Bölüm- 1 Bölüm- 2 19. ve 20. yüzyıllar imparatorlukların dağılış yüzyılları olmuştur. özellikle Balkanlar’da Rus politikasının ektiği “milli birlik” siyaseti milletlerin ayrışmasına ve sonuçta dağılmasına sebep oldu. Sürecin sonunda tek bir çözüm elde kaldı: savaş!...

Tamamı için Tıklayın.