Kılıçlar Çekilirken

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT REFORMLARI SONRASI DEĞİŞEN İLİŞKİ BİÇİMLERİ

Tanzimat reformları sonrası devlet, tebaasını artık birey olarak görmek ve temel hakları olan, bireylerden oluşan bir toplum olarak tanımlamak ihtiyacını duydu. Dünyadaki gelişmelerde şartlar zaten Osmanlı’yı bu yönde zorladı. Dolayısıyla bu süreç belki o zamana kadar Osmanlı yönetiminin gayrimüslim tebaasıyla kurduğu geleneksel ilişkilerin de farklılaşmaya başladığı, o geleneksel çerçevenin dışına çık...

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA ÇOLAK – BISMARK, KAYZER II. WILHELM VE WELTPOLITIK

Kayzer II. Wilhelm dünyaya açılmak isterken, Weltpolitik takip etmek isterken, Bismarck daha çok imparatorluğun iplerini içeride sağlamlaştırmak istiyordu. İkisi de anlaşamadı. Başbakan sıfatındaki Bismarck istifa etti ve Kayzer II. Wilhelm’in önünde dünya politikasını takip etmek için herhangi bir engel kalmadı....

Tamamı için Tıklayın.

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KARABET TOMAYAN

Karabet Tomayan kimdir? 1850’li yıllarda dünyaya gelen Karabet Tomayan, eğitimini Lozan’da Ermeniler üzerine hazırladığı bir doktora teziyle tamamlamıştır. Daha sonraları Merzifon Anadolu Koleji’nde yönetici olan Tomayan, 5-6 Ocak 1893 olayında önemli bir isim olarak anılacaktır....

Tamamı için Tıklayın.

NEDİM İPEK – BALKAN GÖÇLERİ VE RUS NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ

19. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Müslüman nüfusu göçe zorlayan en önemli olaylardan birisi 93 Harbi’dir. Ruslar bu savaşla birlikte Tuna Vilayeti’nde müstakil bir Bulgar devleti kurmayı amaçlamış, bu sebeple de burasının nüfus yapısıyla oynamıştır. Uygulanan politikaların neticesinde de Müslüman halk çareyi göç etmekte bulmuştur. Balkanlardan ikinci büyük göç hareketi ise Balkan Savaşları ile...

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SITKI BİLGİN – MÜSLÜMAN-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİR MİLAT: BERLİN ANTLAŞMASI

Sosyo-kültürel ilişkilerin yerini siyasal ve askeri dinamiklerin almaya başlamasıyla Türk-Ermeni ilişkilerinin yönü değişmeye başlar. 93 Harbi sonrası yapılan Berlin Anlaşması, Türk-Ermeni ilişkilerinde bir milat teşkil etmiştir. Ermenilerin yaşadığı bölgelere reform talebini Berlin Anlaşması’nın 61. maddesine koyan büyük güçler böylelikle geleneksel Osmanlı politikalarından yavaş yavaş vazgeçmeye başl...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE KİTLESEL GÖÇLER

Tanzimat sonrası dönemin etkin bir diğer faktörü olarak kitlesel göçler karşımıza çıkar. Bu dönemin tarihçileri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısını Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus bakımından daha fazla Müslümanlaştığı, coğrafya açısından da giderek daha fazla Asyaileştiği dönem olarak okurlar....

Tamamı için Tıklayın.