Kılıçlar Çekilirken

NEJLA GÜNAY – 1895 EKİMİ ERMENİ İSYANI

Ekim ayı kış mevsiminin artık Zeytun gibi dağlık bir bölgede etkilerinin hissedilmeye başlandığı bir dönemdir. Ve isyan için hazırlık o kadar iyi yapılmıştır ki, Agasi’nin belirttiğine göre bölgede on bin civarında asi vardır. Bu asilerin tamamı Zeytun’un dağlarına konuşlanmıştır. Osmanlı askerinin buraya ulaşabilmek için o dağın eteklerinden hareket etmesi gerekecek, dolayısıyla dağın tepesindek...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – 1915 OLAYLARI’NDA ERMENİ KOMİTELERİN SORUMLULUĞU

Rus Ordusu'nda Ermeni gönüllü birliklerin yer alması ne anlama geliyordu? Ermeni Devrimci örgütleri, Rus Ordusu içinde gönüllü asker olarak yer alarak bir Ermeni devleti kurulması yolunda Rusların desteğini alacaklarını düşünmekteydiler. Fakat Türklerin çanakkale Cephesi’nde İngiliz ve Fransızlarla savaş halinde olduğu bir zamanda Ermenilerin kalkıştıkları bu hareket Osmanlı’ya karşı açık bir...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN FAALİYET ALANLARI

Amerikan misyonerleri izledikleri propaganda faaliyetleri ile Anadolu’da bir Protestan millet yaratmayı başardılar. Misyonerlik faaliyetleri ise üç ayak üzerinden gelişti: eğitim, basın-yayın ve sağlık faaliyetleri....

Tamamı için Tıklayın.

RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ – BERLİN KONGRESİ VE ERMENİ PATRİKHANESİ

Ermeni Patrikhanesi, Berlin Kongresi sırasında antlaşma imzalanmadan önce Berlin’e bir heyet göndermeye karar veriyor. Heyet, patrikhane adına Osmanlı Ermenilerinin haklarını Batılı devletlerin nazarında savunmak amacıyla kongreye katılıyor. Osmanlı Devleti, Ermenilerin Berlin Antlaşması’na heyet göndererek patrikhane adına orada faaliyette bulunmalarını bir kırılma noktası olarak görüyor. çünkü...

Tamamı için Tıklayın.

RONALD GRIGOR SUNY – 93 HARBİ VE ERMENİ MESELESİ

Ermeni Sorunu’nun geçmişi 1877-1878 yılında yapılan Rus-Osmanlı Savaşı’na dayanır. O tarihe kadar Ermeniler Osmanlı ülkesinde millet-i sadıka olarak bilinmektedir. 1877 yılından sonra Rusya’nın Ermenilere yönelik reform talepleri, Osmanlı Devleti nezdinde iyi karşılanmadı ve Ermenilerin sadakatleri sorgulanır hale geldi....

Tamamı için Tıklayın.

TANER AKÇAM – İTTİHAT TERAKKİ VE ERMENİ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ II

İttihatçılarla Taşnakların ilişkileri oldukça iyi denilebilecek bir düzendeydi. özellikle de Adana Olayı’ndan sonra Taşnaklarla İttihatçılar devrimi koruyacaklarına ilişkin 1908 Ağustosunda çok büyük bir deklerasyon ilan ederler ve daha sonra İttihatçılarla Taşnaklar ortak bir komisyon kurarlar. Ermenilerin temel istekleri toprak reformudur....

Tamamı için Tıklayın.