Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – KARABET TOMAYAN

Karabet Tomayan kimdir? 1850’li yıllarda dünyaya gelen Karabet Tomayan, eğitimini Lozan’da Ermeniler üzerine hazırladığı bir doktora teziyle tamamlamıştır. Daha sonraları Merzifon Anadolu Koleji’nde yönetici olan Tomayan, 5-6 Ocak 1893 olayında önemli bir isim olarak anılacaktır....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA ÇOLAK – BISMARK, KAYZER II. WILHELM VE WELTPOLITIK

Kayzer II. Wilhelm dünyaya açılmak isterken, Weltpolitik takip etmek isterken, Bismarck daha çok imparatorluğun iplerini içeride sağlamlaştırmak istiyordu. İkisi de anlaşamadı. Başbakan sıfatındaki Bismarck istifa etti ve Kayzer II. Wilhelm’in önünde dünya politikasını takip etmek için herhangi bir engel kalmadı....

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT REFORMLARI SONRASI DEĞİŞEN İLİŞKİ BİÇİMLERİ

Tanzimat reformları sonrası devlet, tebaasını artık birey olarak görmek ve temel hakları olan, bireylerden oluşan bir toplum olarak tanımlamak ihtiyacını duydu. Dünyadaki gelişmelerde şartlar zaten Osmanlı’yı bu yönde zorladı. Dolayısıyla bu süreç belki o zamana kadar Osmanlı yönetiminin gayrimüslim tebaasıyla kurduğu geleneksel ilişkilerin de farklılaşmaya başladığı, o geleneksel çerçevenin dışına çık...

Tamamı için Tıklayın.

MUSA ŞAŞMAZ – ERMENİLER İÇİN İDARİ REFORM VE TEMSİLİYET MESELESİ

Bâb-ı Âli ve İngiliz hükümeti tarafından kabul edilip uygulamaya konulan reform projesinin içerisindeki maddelerden bir tanesi idari anlamda reform yapmayı gerektiriyordu. Buna göre idari atamalar bir bölgenin nüfusunu oluşturan milletlerin nüfus içerisindeki oranına göre gerçekleştirilecekti. örneğin, eğer çoğunluk Müslümanlardan oluşuyorsa “vali” olarak atanacak kişi de Mülümanlarda...

Tamamı için Tıklayın.

MASOUMEH DAEI – İRAN SINIRINDA MİSYONERLER VE ERMENİLER

19. yüzyılın sonlarından itibaren İran topraklarında Amerikan ve Rus misyoner faaliyetlerinin başladığı görülmektedir. özellikle Tebriz ve Urmiye’de açtıkları okulların, Ermenilerin siyasi bilincinin oluşmasında oldukça etkili oldukları söylenebilir....

Tamamı için Tıklayın.

MEVLÜT YÜKSEL – SİVAS’TA ERKEN DÖNEM ERMENİ KOMİTE FAALİYETLERİ

Vilayat-ı Şarkiye dediğimiz bölgedeki en büyük vilayetlerden birisi de Sivas vilayetidir. Ermenilerin, özellikle komitecilik bağlamında en yoğun faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerden birisidir. Sivas’taki ilk Ermeni ayaklanması 1880 yılında başlamıştır....

Tamamı için Tıklayın.