Kılıçlar Çekilirken

ZEYNEP İSKEFİYELİ – ERMENİ MESELESİNDE İLK SAFHA: FİKRİ HAZIRLIK VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Osmanlı Devleti’ndeki misyonerlik hareketleri Fransız papazlarının faaliyetleriyle başlıyor. Bunu Ortodoksluğun hamisi sıfatıyla Rusya takip ediyor. 19. yüzyılın başından itibaren karşımıza İngiltere, daha sonra Amerika çıkıyor. İngiltere ve Amerika, Osmanlı Devleti’nde Protestan bir nüfus yaratmaya teşebbüs ediyorlar. Bu bağlamda Ermenilere yöneliyorlar. Bir süre sonra bu misyonun ismi de Armeni...

Tamamı için Tıklayın.

OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE BÜYÜK GÜÇLER FAKTÖRÜ

Tanzimat reformları sonrası dönemde Osmanlı’da daha önceki dönemlerde etkisi çok da belirgin olmayan önemli bir faktör ortaya çıkmıştı: Büyük Güçler....

Tamamı için Tıklayın.

VAHDETTİN ENGİN – II. ABDÜLHAMİT’E ERMENİ SUİKAST GİRİŞİMİNİN SEBEPLERİ

Ermeni terör örgütleri bir çok faaliyette bulundular fakat amaçladıkları şekilde bağımsız bir Ermenistan kuramadılar. Bu yolda kendilerine engel olan unsur olarak Sultan II. Abdülhamid’i hedef aldılar. Sultanın öldürülmesiyle önlerindeki engelin de ortadan kalkacağına inandılar. En üstteki devlet başkanını eğer ortadan kaldırabilseler bir kaos ortamı doğacaktı ve o ortamdan faydalanmak suretiyle hedefl...

Tamamı için Tıklayın.

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

EVGENİ RADUSHEV – RUS EMPERYALİZMİ VE BALKANLAR – I-II

Bölüm- 1 Bölüm- 2 19. ve 20. yüzyıllar imparatorlukların dağılış yüzyılları olmuştur. özellikle Balkanlar’da Rus politikasının ektiği “milli birlik” siyaseti milletlerin ayrışmasına ve sonuçta dağılmasına sebep oldu. Sürecin sonunda tek bir çözüm elde kaldı: savaş!...

Tamamı için Tıklayın.

CEZMİ ERASLAN – 93 HARBİ’NİN ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Osmanlı’nın 93 Harbi yenilgisi, onun askerî, siyasî ve ekonomik açıdan yetersizliklerini ortaya koymuştur. öte yandan, milliyetçilik hareketleri çerçevesinde kendilerine gelecek arayan unsurlar için bir ümit ışığı yakmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

FİKRETTİN YAVUZ – ERMENİ KOMİTELERİNİN KURULUŞU VE ETKİLENDİKLERİ HAREKETLER

1880-90’lar arası Ermeni komitelerinin kurulması ve isyanların başlaması sürecidir. Dönemin terör hareketlerinden etkilenen komiteler, eylemlerini de bu doğrultuda gerçekleştirme yoluna girerler....

Tamamı için Tıklayın.