Sorularla 1915

II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN LAYİHALARDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINMIŞTIR?

II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN LAYİHALARDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINMIŞTIR?

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rusya ile yapılan Ayestefanos ve Berlin Antlaşmalarında geçen bazı maddeler II. Abdülhamid döneminde çıkan Ermeni isyanlarına zemin hazırlamıştır. Söz konusu maddeler, Osmanlı Devleti’nin Ermeniler’in yerel ihtiyaçlarını karşılayacak ıslahatlar yapmayı ve ülke içindeki güvenliklerini sağlamayı garanti altına aldığını belirtiyordu. Bu bakımdan, antlaşmaların Os...

Tamamı için Tıklayın.

DİASPORA KAVRAMI ERMENİ TOPLUMUNU ANLAMAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

DİASPORA KAVRAMI ERMENİ TOPLUMUNU ANLAMAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diaspora kelimesi siyasal olarak dağınık bölgelerde bulunmalarına rağmen ortak değer ve sembollere sahip olan etnik grupları ifade eder. Bu kavram Ermeniler için kullanıldığında çoğunlukla ticari diaspora anlamına bürünür. Zira Ermeniler tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde yürüttükleri ticari faaliyetler ile öne çıkmışlardır. örneğin İran hükümdarı Şah Abbas tarafından 1602’de Yeni Culfa’da kuru...

Tamamı için Tıklayın.

AMERİKALI TÜCCAR VE KONSOLOSLARIN ERMENİ SORUNU’NUN ORTAYA ÇIKIŞINDAKİ ROLÜ NEYDİ?

AMERİKALI TÜCCAR VE KONSOLOSLARIN ERMENİ SORUNU’NUN ORTAYA ÇIKIŞINDAKİ ROLÜ NEYDİ?

Amerika, kuruluşunu tamamladıktan sonra ticaret alanını geliştirme amacıyla sömürge faaliyetlerine yöneldi. Osmanlı Devleti ile Amerika arasında ilk olarak ticaret sebebiyle başlayan ilişkiler Amerika’nın Anadolu coğrafyasında yürüttüğü misyonerlik faaliyetlerini ilerletmesine olanak tanıdı. Bu bakımdan, Osmanlı-Amerika ilişkilerinin kökeninde tüccar ve misyonerlerin rolü büyüktür. 1830’da iki de...

Tamamı için Tıklayın.

19. YÜZYIL İNGİLTERE DIŞ POLİTİKASI ERMENİ SORUNU’NU NASIL ETKİLEDİ?

19. YÜZYIL İNGİLTERE DIŞ POLİTİKASI ERMENİ SORUNU’NU NASIL ETKİLEDİ?

İngiltere’nin önde gelen siyasetçilerinin 19. yüzyılda izlediği politikalar Ermeni sorununun uluslararası düzeye taşınmasını sağlamıştır. Ancak, Türk düşmanlığı doğrultusunda şekillenen bu politikalar, meseleyi iki millet arasındaki anlaşmazlıktan uzaklaştırarak belirli aktörler tarafından yönlendirilen bir süreç konumuna getirmiştir. Bu aktörlerden biri olan Liberal Parti Başkanı William Ewart Gladst...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ MESELESİNİN TARAFLARI KİMLERDİR? NELERİ TARTIŞMAKTADIRLAR?

ERMENİ MESELESİNİN TARAFLARI KİMLERDİR? NELERİ TARTIŞMAKTADIRLAR?

Tarihi olmadan önce siyasallaşmış bir konu olan Ermeni meselesi üzerindeki tartışmalar I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı hükümet yetkililerinin yargılanmalarından günümüze 3 ana tartışma konusu etrafında dönmektedir. Tartışmanın birçok tarafı olmasına karşın, ön plana çıkan, hararetli tartışmaların merkezinde bulunan kabaca iki gruptan bahsedilebilir. Bir tarafta 1960’larda üretilen soykırım tezi, diğer...

Tamamı için Tıklayın.

SEVK EDİLEN ERMENİLERİN İSKAN VE İAŞELERİ KONUSUNDA OSMANLI DEVLETİ NE YAPTI?

SEVK EDİLEN ERMENİLERİN İSKAN VE İAŞELERİ KONUSUNDA OSMANLI DEVLETİ NE YAPTI?

Ermenilerin iskan ve iaşeleri konusunda ciddi tartışmalar olsa da, Ermenileri siyasi ve askeri zorunluluklar sebebiyle sevk ve iskan ettiğini belirten Osmanlı Devleti yetkilileri, göç ettirilen Ermenilerin iskan ve iaşeleri hakkında yönetmelikler yayımlamıştır. Bu belge de söz konusu yönetmeliklere bir örnek teşkil etmektedir . Savaş hâli ve olağanüstü siyasî zorunluluklar dolayısıyla, başka...

Tamamı için Tıklayın.