Sorularla 1915

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

Tehcir ile ilgili Sevk ve İskan adıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı Bu belgede, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin bir kısmını neden sevk ve iskan ettiği, 31 Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararı temelinde ortaya konmakta, böylece Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskan kararını hangi hedefler altında aldığı açıklığa kavuşmaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

SEKİZ YÜZYILLIK DOSTLUK TESADÜF OLABİLİR Mİ?

Selçukluların yoğun olarak XI. yüzyıldan sonra Anadoluya yerleşmeleri, bu süreçte Bizans ve Sasani devletleriyle sıkıntılı ilişkiler içinde olan Ermenilerin yaşamında yeni bir sayfa açar. Daha önceki dönemde tehcir başta olmak üzere çeşitli nedenlerle siyasi bir birlik sağlayamayan Ermeniler Haçlı Seferleri sırasında Türklerin karşısında yer alsa da bundan sonraki devirlerde Türkler ve Ermenilerin dostça yaş...

Tamamı için Tıklayın.

BALKAN SAVAŞLARI MİLLET-İ SADIKA’YI NASIL ETKİLEDİ?

XIX. yüzyıl sonu, teorisi Orta ve Batı Avrupa’nın ötekini dışlamak yaklaşımı üzerine kurulan milliyetçiliğin Balkanlardaki uygulamalarına sahne olur. Küçük bir alada çok sayıda etnik unsurun bir arada yaşadığı Balkanların bu tip bir milliyetçiliğe sürüklenmesindeki başlıca neden, bölgenin gençlerinin üniversite tahsili için gittikleri Avrupa’da bu fikirlerle içli dışlı olmasıdır. Milli kimliğin ö...

Tamamı için Tıklayın.

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 1915 OLAYLARI’NA IŞIK TUTABİLİR Mİ?

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 1915 OLAYLARI’NA IŞIK TUTABİLİR Mİ?

Barındırdığı 100 milyona yakın belge ve 370 bin defter ile dünyanın en büyük arşivi niteliğindeki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, bugün Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ve Kafkas coğrafyasındaki 39 bağımsız devletin tarihine ışık tutacak konumdadır. Bu geniş coğrafya ile ilgili ilk elden kaynaklar incelenmeden yürütülecek bir tarih çalışmasının sağlıklı olmayacağı açıktır. Osmanlı De...

Tamamı için Tıklayın.

ZULMÜN KAYNAĞI DİN FARKLILIĞI MI, DÜNYA GAİLESİ Mİ?

ZULMÜN KAYNAĞI DİN FARKLILIĞI MI, DÜNYA GAİLESİ Mİ?

Etnik kimliklerin siyaseti ve yaşamı belirlemeye başladığı XIX. yüzyıldan çok önce, dinlerin taraf olmada en önemli ölçüt kabul edildiği XI. yüzyılda, Türklerin Ermenilerle temas etmesi iki dünyanın karşı karşıya gelmesi anlamına geliyordu. Bir yanda Ermenilerin, nüanslar bulunmakla birlikte, aynı dine mensup olduğu Bizans İmparatorluğu öte yanda Müslümanların bulunduğu bir ortamda saflarını belirlerken dini...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE BİZANS TEHCİR VE İSKANININ YERİ NEDİR?

Türk-Ermeni ilişkileri masaya yatırılırken, 1915 Olayları bağlamında tehcir kavramı öne çıkar. Ancak bu kavram iki milletin 11. yüzyıl başlarına uzanan ilişkilerinde başlangıçtan itibaren önemli bir yere sahiptir. İran’dan kalkıp Anadolu’yu yurt edinmeye gelen Türkmenlerin bölgede karşılaştıkları ilk ve en kalabalık unsur Ermenilerdir. Ermeniler, daha önce Arap hakimiyetindeki Doğu Anadolu topra...

Tamamı için Tıklayın.