Sorularla 1915

ERMENİLERE YÖNELİK KATLİAM ARGÜMANININ TARİHİ NEREYE UZANIR?

ERMENİLERE YÖNELİK KATLİAM ARGÜMANININ TARİHİ NEREYE UZANIR?

XI. yüzyılın başında İran’dan çıkan Türkmen gruplarının Anadolu’ya yerleşmek için giriştikleri fetihler Ermeni kroniklerinde geniş yer tutar. Ancak tarih yazımı için gerekli olan soğukkanlılık ve tarafsızlık bu dönemde kaleme alınan tarihlerde az rastlanılan bir özelliktir. Ermeniler için önemli bir dini ve siyasi merkez olan Ani’nin Sultan Alparslan tarafından alınması (1064) dönemin tarih...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİNİ ERMENİLER NASIL KARŞILADI?

TÜRKLERİN ANADOLU’YA GİRİŞİNİ ERMENİLER NASIL KARŞILADI?

Türk akınları Anadolu’ya Selçuklu döneminden önce yönelmiş olsa da Türklerin Anadolu’yu yurt edinme çabalarının Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) başladığı kabul edilir. Bundan önce, Gazneli ve Karahanlı devletlerinden otlak ve yaşam alanı talep eden Türkmenlerin isteklerine olumsuz yanıt alması karşısında kendilerine uygun bir yerleşim yeri bulma çabaları olduğu; bunun sonucunda çağrı Bey’i...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİLER AÇISINDAN SELÇUKLULARIN ANADOLUYA GİRMESİNİN ANLAMI NEYDİ?

ERMENİLER AÇISINDAN SELÇUKLULARIN ANADOLUYA GİRMESİNİN ANLAMI NEYDİ?

Selçuklular’ın Yakın Doğu’daki politikaları Bizans’ın doğu siyasetiyle yakından ilişkilidir. Selçuklu Devleti’nin kurucularından çağrı Bey’in Doğu Anadolu’ya yaptığı keşif seferleri sonucunda bölgeye Türkmen akınları başlar. Bu akınların yarattığı korku nedeniyle Ermeni Kralları Bizans yönetimine sığınır. Ani ve Vaspurakan’daki Ermeni krallıklarının siyasi varlıkları...

Tamamı için Tıklayın.

DOĞU ROMA VE SELÇUKLU HÜKÜMRANLIKLARI ERMENİLER İÇİN NE İFADE EDİYORDU?

DOĞU ROMA VE SELÇUKLU HÜKÜMRANLIKLARI ERMENİLER İÇİN NE İFADE EDİYORDU?

Ermeni tarihçi Kevork Aslan’ın anlatımına göre, Ermenilerin derebeylikler halinde yaşaması birbirlerine vatan duygularıyla bağlı olmamalarına neden olmuştur. Bulundukları bölgelerde dağınık bir yaşam sürmeleri nedeniyle aralarında siyasi bağlar yoktur ve vatanseverlik kavramı bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Pers, Roma, Bizans, Selçuklu gibi çeşitli imparatorlukların altında varlıklarını sürdürmü...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİLERİN MÜSLÜMANLARLA İLK TEMASI NASIL OLMUŞTUR?

ERMENİLERİN MÜSLÜMANLARLA İLK TEMASI NASIL OLMUŞTUR?

İslamiyetin doğduğu ve hızla yayıldığı VII. yüzyılda Ermeni yerleşimleri, fetih için Arap yarımadasından çıkan Müslümanların güzergahı üzerinde kalır. Filistin ve Suriye topraklarında Bizans güçleriyle mücadele eden İslam ordularının sonraki hedefi Sasani idaresindeki İran’dır. Böylelikle Sasani topraklarında dağınık olarak yaşayan Ermeniler, Müslümanların bölgede karşılaştığı ilk halklardan biri olara...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİLER NASIL HRİSTİYANLAŞTILAR?


ERMENİLER NASIL HRİSTİYANLAŞTILAR?


Ermenilerin milattan sonra IV. yüzyılda kitleler halinde kabul ettikleri Hristiyanlık bu dönemden itibaren Ermeni milli kimliğinin oluşumunda temel bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel görüş Ermenilerin Hristiyanlığı 301 yılında kabul ettiği yönündedir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 301 yılı ile ilgili kesin teyit zordur. üstelik Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihi göz önüne alındığında bu tarih...

Tamamı için Tıklayın.