Sorularla 1915

ERMENİLER İLE TÜRKLERİN YOLU İLK KEZ NE ZAMAN KESİŞTİ?

ERMENİLER İLE TÜRKLERİN YOLU İLK KEZ NE ZAMAN KESİŞTİ?

IV. ve V. yüzyıllar Ermeni tarihini belirleyen kritik üç olaya sahne olur: 1) Hristiyanlığın kabulü, 2) Ermeni alfabesinin icadı (406) ve İncil’in Ermenice’ye çevrilmesi (411), 3) Sasanilerin Ermenileri din değiştirmeye zorlama çabaları sonunda çıkan Avarayr Savaşı (451). Ermeni nüfusunun yoğunlukta bulunduğu bölgedeki iki büyük güç, Roma ve Sasani imparatorlukları, Ermeni topraklarını paylaşmış...

Tamamı için Tıklayın.

BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ERMENİLERİN COĞRAFİ DAĞILIMI VE İDARİ DURUMU NASILDI?

BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ERMENİLERİN COĞRAFİ DAĞILIMI VE İDARİ DURUMU NASILDI?

Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin, M.S. IV.-XI. yüzyıllar arasında ağırlıklı olarak imparatorluğun doğu sınırında kuzeyde Aras Nehri’nden Yukarı Dicle Nehri’ne kadar Boton çayı’nı da içine alan Ermenistan’da yerleşik oldukları görülür. XI. yüzyılın ortalarından itibaren yerleşim önce İç Anadolu’ya sonra Kilikya bölgesine kayar. IV. yüzyıl başlarında Ermeni Kilisesi&rsq...

Tamamı için Tıklayın.

HOLOCAUST VE 1915 OLAYLARI KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ?

HOLOCAUST VE 1915 OLAYLARI KARŞILAŞTIRILABİLİR Mİ?

Bu makalede 1915 Olayları ile Yahudi Soykırımı arasında benzerlik kuran görüşün temel argümanları ve buna karşı geliştirilen argümanlar üzerinde duruluyor. 1915 Olayları ve Yahudi Soykırımı: Biri Diğerinin öncülü Kabul Edilebilir Mi? 1939-1945 yıllarında, İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı ile 1915 Olayları arasında analojik ilişki kurulması, zaman zaman karşımıza çıkan bir olg...

Tamamı için Tıklayın.

TEHCİR NE ZAMAN BİTTİ VE GERİ DÖNEN ERMENİLER OLDU MU?

TEHCİR NE ZAMAN BİTTİ VE GERİ DÖNEN ERMENİLER OLDU MU?

Bu metinde, tehcirin hukuki ve resmî olarak ne zaman durdurulduğunun bilgisi verilirken sürecin nasıl işlediği ve çeşitli taraflarca nasıl değerlendirildiği anlatılıyor. Tehcir kararı kapsamında gerçekleştirilen sevk ve isyan faaliyetleri 25 Kasım 1915’te vilayetlere gönderilen bir emirle geçici olarak durduruldu, 15 Mart 1916 tarihinde ise genel bir emir ile tehcirin tamamen sona erdiği bildiri...

Tamamı için Tıklayın.

24 NİSAN 1915 NEDİR?

Bu yazıda, Ermeni sorununda soykırım tezini kabul edenlerin “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak gördükleri 24 Nisan 1915 tarihinde nelerin yaşandığına ilişkin farklı görüşler ve bu görüşlerin dayanakları ele alınacaktır. Tarihyazımında, dünya çapında tartışılan, parlamento kararlarına sokulan, yıldönümlerinde anma toplantıları düzenlenen 24 Nisan 1915 tarihinin aslında ne olduğuna ilişkin iki...

Tamamı için Tıklayın.

LOZAN ANTLAŞMASI VE SONRASINDA ERMENİ MESELESİ NASIL BİR HAL ALDI?

LOZAN ANTLAŞMASI VE SONRASINDA ERMENİ MESELESİ NASIL BİR HAL ALDI?

Bu metinde, Sevr Antlaşmasıyla kıyaslanarak Lozan Barış Antlaşması’nın Ermeniler tarafından nasıl değerlendirildiği ve Türk tarafının buna verdiği karşılık ile antlaşmadan sonraki süreç değerlendiriliyor. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması konusunda genel Türk ve Ermeni görüşlerinin farklılaştığını söylemek gerekir. Türk tarafı, Lozan’dan önce, 16 Mart 1921’de Türkiye ile Ermeni...

Tamamı için Tıklayın.