Sular Çekiliyor

1923 SONRASI

Ermeni sorununda 1923 sonrası, hem Türk-Ermeni toplumları hem de soruna müdahil devletler nezdinde tansiyonun uzun süre düşük kalacağı bir dönemi temsil eder. Lozan Antlaşması’nda Ermeni sorununun Türk tarafının istediği gibi çözülerek konunun hukuki anlamda kapanmasıyla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya ile üst düzey ilişkiler geliştirmesi bu görece sakinlik döneminin meydana gel...

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ VE ÖNYARGILARLA MÜCADELENİN ÖNEMİ

Ermeni milliyetçilerinin üç amaçları vardır ve bunlardan en önemlisi toprak talepleridir. Türklerin aleyhinde yüzyıllardır devam eden anti-propaganda insanları Türkler aleyhinde söylenen her söze inanmaya istekli kılmaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SARI – ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİ ASALA VE JCAG-ARA ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

Ermenilerin kurduğu iki önemli terör örgütü olan ASALA ile JCAG-ARA arasında benzerlikler ve farklılıklar göze çarpar. ASALA dünya kamuoyunda tanınırlığı yüksek olmasına rağmen JCAG-ARA daha gizli bir yapılanmaya sahiptir. JCAG-ARA’nın tek hedefi Türklerdir ve eylemlerini hep Türklere karşı gerçekleştirmişlerdir. ASALA’nın ise dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli uluslararası terör eylemlerinde bul...

Tamamı için Tıklayın.

BİLAL ŞİMŞİR – ERMENİLERİN TÜRK BÜYÜKELÇİLERİNE SALDIRILARI

Ermeni örgütlerinin Türk büyükelçilerine saldırıları 1973 yılında başlamıştır. Dört farklı kıtada Türk büyükelçilerine yönelik gerçekleştirilen suikastlar, dünya tarihinde başka hiçbir diplomatik teşkilatın başına gelmemiştir. Bu suikastlar sonucu Ankara’da bir şehitliğimiz bile oluşmuştur. öldürülen diplomatların tamamı 1915 sonrası doğumludur ve sadece Türk oldukları gerekçesiyle öldürülmüşlerdir....

Tamamı için Tıklayın.

KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİ ALANLARI

Ermeni Diasporası bazı ülkelerde yerel ve ulusal parlamento düzeyinde karar çıkartabilecek bir siyasi güç elde etmiş durumdadır. Yaşadıkları ülkelerin kamuoyunda algı oluşturma konusunda ise etkinliklerini organizasyonlar üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tek bir konu etrafında örgütlenmiş olmaları ve bütün enerjilerini “soykırım iddiaları” üzerine yoğunlaştırmış olmaları nedeniyle Ermeni diaspo...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRK DİPLOMATLARA SALDIRILARI

1975 yılından 1986 yılına kadar süren 11 yıllık bir dönem içerisinde örgütlü Ermeni terörüyle karşı karşıya kaldık. Her iki Ermeni terör örgütü de Lübnan’da kurulmuştu çünkü o yıllarda Lübnan’da yaşanan iç savaş sebebiyle terör örgütlerinin oluşturulmasına çok müsait bir ortam vardı. Hedef doğrudan doğruya Türk diplomatlarıydı. 32 Türk diplomatı ve eşi katledilmişti. öldürülmelerinin tek sebebi T...

Tamamı için Tıklayın.