Sular Çekiliyor

ENİS ŞAHİN – ERMENİLERİN 1915’TE ATFETTİĞİ ÖNEM

1915 senesi, Ermenilerin bütün ümitlerini, bütün beklentilerini, 1. Dünya Savaşı’na hasrettikleri, ayırdıkları önemin incelenmesiyle anlaşılabilir....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – 1915’İ OKUMA ÇABALARI TARİH İLMİ İLE NE KADAR ALAKALI?

Bugün Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Türk tarihini, özellikle 1915 Olayları’nı soykırım disiplini çerçevesinde anlama ve anlatma çabaları Türk toplumunu, özellikle de Müslümanları ötekileştirme amacı gütmektedir. 1915 tartışmaları geçmişle alakalı değil, büyük oranda günümüz ile ilgilidir. Bunları günümüz Türkiyesi’ni ve Türk toplumunu yeniden tanımlama çabalarının bir ürünü...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – RESMİ TARİH NEDİR?

Uluslaşma sürecinde devletlerin kendi meşruiyetlerini sağlamak için benimsedikleri tarih anlayışına resmi tarih denilmektedir. Resmi tarihi olmayan devlet yoktur ancak resmi tarih sürekli kendisini yenileme ihtiyacı hisseder. Her dönem yeniden üretilir ve hafızaları şekillendirmek ister....

Tamamı için Tıklayın.

ALEV KILIÇ – ERMENİ SORUNUNUN TÜRKİYE VE ERMENİSTAN AÇISINDAN GELECEĞİ

İsviçre’nin Zürih kentinde beş ülkenin şahitliğinde Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokol, Türk-Ermeni ilişkilerinin geleceğini tayin etmek açısından önemlidir. Protokol maddelerinden biri de Ermenilerin tarihsel iddialarının uluslararası uzmanların da katılabileceği bir komisyon tarafından araştırılmasıdır....

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRK DİPLOMATLARA SALDIRILARI

1975 yılından 1986 yılına kadar süren 11 yıllık bir dönem içerisinde örgütlü Ermeni terörüyle karşı karşıya kaldık. Her iki Ermeni terör örgütü de Lübnan’da kurulmuştu çünkü o yıllarda Lübnan’da yaşanan iç savaş sebebiyle terör örgütlerinin oluşturulmasına çok müsait bir ortam vardı. Hedef doğrudan doğruya Türk diplomatlarıydı. 32 Türk diplomatı ve eşi katledilmişti. öldürülmelerinin tek sebebi T...

Tamamı için Tıklayın.

KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİ ALANLARI

Ermeni Diasporası bazı ülkelerde yerel ve ulusal parlamento düzeyinde karar çıkartabilecek bir siyasi güç elde etmiş durumdadır. Yaşadıkları ülkelerin kamuoyunda algı oluşturma konusunda ise etkinliklerini organizasyonlar üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tek bir konu etrafında örgütlenmiş olmaları ve bütün enerjilerini “soykırım iddiaları” üzerine yoğunlaştırmış olmaları nedeniyle Ermeni diaspo...

Tamamı için Tıklayın.