Sular Çekiliyor

NORMAN STONE – ERMENİ MESELESİNDE TÜRKİYE’NİN HALKLA İLİŞKİLER SORUNU

1915 Olayları konusunda Türkiye ciddi bir halkla ilişkiler problemi yaşamaktadır. “çünkü halkla ilişkiler yalan söylemek demektir ve Türkler yalan söylemeyi beceremiyor.”...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – SOYKIRIM TİCARETİ

özellikle Amerika’da yaşayan Ermenilerin çoğu “kendilerine acıma hissiyatı geliştirdiler”, sembollerini de “soykırım” söylemi üzerine kurdular. Bu bir yanı ile “tazminat koparma ticareti” olarak da görülebilir....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – MİLLİYETÇİ TARİHÇİLER VE GERÇEK TARİHÇİLİK

Milliyetçi tarihyazımı Ermeni Meselesi ile ilgili tartışmları derinden çarpıtmıştır. Halbuki tarihçinin görevi ulusunu aklamak değil, tarihi her tanıklığı hesaba katarak gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmaktır....

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – SOYKIRIM DİNİ

Bugün diaspora “soykırım dini” diye tanımlanabilecek yeni bir sanal din oluşturdu ve oluşturdukları bu soykırım dinine, sanal dine biat edilsin istiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ MESELESİ’NDE TÜRKİYE’NİN RESMİ TARİHİ

Türkiye’nin Ermeni Meselesi’nde resmi bir tarihi yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? Resmi tarih demek, bütün devlete yakın ve devlet erkanının belirli bir metine bağlı kalarak konuşması demek ama Türkiye’de en başından beri Ermeni Meselesi söz konusu olduğunda çok farklı görüşler ifade edilmiştir ve Ermeni Meselesi’ne çok farklı açılardan bakılabilmiştir. Bu da bize bir resmi tarih anlay...

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – LOZAN’DA ERMENİ MÜLTECİLER MESELESİ

Birinci Cihan Harbi tamamlandıktan sonra Cenevre’de kurulan Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarına göre Erivan ve çevresine yerleştirilen Ermeni mültecilerin sayısı 320 bindi. Lozan’a katılan Türk heyeti bu mültecilerin toplu halde geri döndürülmesi ya da onlara bir yurt verilmesi gibi tekliflerin yapılmasına izin vermedi....

Tamamı için Tıklayın.