Sular Çekiliyor

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNDE MİLLİYETÇİLİK TEZİ

1915 Olayları’na soykırım diyenlerden milliyetçilik tezini savunanlar, 1913’ten sonraki olayları Türk milliyetçiliği çerçevesinde okumaya çabalarlar ve bu Türk milliyetçiliğinin nefret ideolojisini oluşturduğunu söylerler. Oysa 1914’ten sonra savaşa giren İttihatçıların savaş kararlarında ideolojinin, pantürkçülüğün, panislamcılığın hiçbir şekilde rol almadığını çalışmalar ortaya koymuştur....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERZURUM MEBUSU KARAKİN PASTIRMACIYAN

Osmanlı parlementosunda Erzurum mebusu olarak yer alan Karakin Pastırmacıyan Ermeni gönüllü birliklerinin başında olmak suretiyle Ruslara yardıma gitmiş ve onların saflarında yer almıştır....

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYIL RUS EMPERYALİSTİK SİYASETİNİN HEDEFLERİ

19. yüzyılın Rus emperyalistik siyasetinin hedeflerini iyice bilirsek Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve ondan sonra 93 Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlarız. 18. yüzyılın son çeyreğinden zamanımıza kadar, Rus siyasetinin ana hedeflerinin birisi Balkanları kendi nüfuzuna almak ve aynı zamanda Boğazları kendi kontrolü altında tutmak....

Tamamı için Tıklayın.

SADİ ÇAYCI – YAHUDİ SOYKIRIMI VE ERMENİ MESELESİ

1915 Olaylarını tek yanlı bakış açılarıyla inceleyenler Yahudi Soykırımı ile Ermeni Meselesi arasında benzerlik kurmayı severler. Oysa ikisi arasında hiçbir benzerlik yoktur...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ

İkinci Dünya Savaşı sonunda, ve savaştan hemen sonra, gerek Ermenistan’da gerek diasporada Ermeni milliyetçiliğinin canlanmakta olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni iki tarafta ayrı ayrıdır. Ermenistan’daki neden, Sovyetler Birliği’nin kendi çıkarları açısından Ermenistan’daki milliyetçi hareketleri kuvvetlendirmesinde aranmalıdır....

Tamamı için Tıklayın.

HANS LUKAS KIESER – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN SÜRECE KATKILARI

Osmanlı’da faaliyetlerini yürüten Amerikan misyonerleri Osmanlı kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılarda bulunacaklardı....

Tamamı için Tıklayın.