Sular Çekiliyor

JUSTIN MCCARTHY – SİYASETİN GÖLGESİNDE ERMENİ MESELESİ

Ermeni Meselesi hakkında tarihçilerin tutumu nedir ve nasıl olmalıdır? Gerçekleri bildiği halde konuşmayan tarihçilerin bu yöndeki dürtüleri bilimsel veya akademik değil, politiktir....

Tamamı için Tıklayın.

İBRAHİM ETHEM ATNUR – EMPERYALİST DEVLETLERİN YAŞANAN ACILARDAKİ ROLÜ

1921 yılından itibaren Ankara’daki Türk İstiklal Harbi’ni yöneten insanların başarı kazanmasıyla emperyalist güçlerin Anadolu’dan çekilmesi söz konusudur. Onların çekilmesiyle Anadolu’daki Ermeni toplulukları da en büyük desteklerini yitirmiş oluyor. Oysa Müslümanların ve gayrimüslimlerin yaşadıkları acıların sebeplerine baktığımızda karşımıza bu insanları birbirlerine düşüren emperya...

Tamamı için Tıklayın.

EROL KÜRKÇÜOĞLU – ÜLKE PARLAMENTOLARINDA SOYKIRIM İDDİALARİ

Soykırım iddiaları ilk defa 1965 yılında ülke parlamentolarının gündemine getirilir. Soykırım iddialarını parlamentosunda kabul eden ilk ülke, Türkiye ile hiçbir siyasi iktisadi ilişkisi bulunmayan Güney Amerika ülkesi Uruguay’dır. Ardından Brezilya, Güney Rum Kesimi ve Yunanistan gelir. Oysa tarih ilminin bir meselesi olan bu konunun siyasetçilerin gündeminde yer alması abesle iştigal etmekten başka b...

Tamamı için Tıklayın.

HALUK SELVİ – ANDRENİK OZANYAN KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ermeni hareketi içerisinde özel bir yeri bulunan Andrenik, Şebinkarahisarlıydı. Gregoryen bir Ermeniydi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması için faaliyetler yürütüyordu. Ermeni meselesinin hemen her aşamasında fiilen ön planda yer almaktaydı....

Tamamı için Tıklayın.

SADİ ÇAYCI – 1915 OLAYLARI’NIN HUKUKİ KARŞILIĞI VE PARLAMENTO KARARLARI

1915 Olayları konusunda alınan parlamento kararlarının hukuki açıdan önemi nedir? 1948 ve sonrası yürürlüğe giren bir hukuk kavramını, kuralını, ceza kuralını, sorumluluk kuralını, onun öncesine uzatmanız, etkili kılmanız mümkün değil. Hukuk alanında yapılabilecek birşey olmadığı için siyasi uyuşmazlık çıkartmak bir strateji olarak benimsenmiştir. “Siyasi futbol” olarak nitelendirilebilecek bu...

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – ERMENİ MESELESİNDE DİYALOG

Ermeni Meselesinde Türk ve Ermeni tarihçiler diyalog kurmak ve tarih araştırma komisyonlarının kurulmasını sağlamak için içtenlikle bir araya gelmelidir....

Tamamı için Tıklayın.