Sular Çekiliyor

YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ ÇETELERİ ANADOLU’DA NE KADAR MÜSLÜMAN KATLETTİ?

Ermeni çetelerinin Anadolu’da -Adana, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Iğdır, Kars gibi bölgelerde- katlettiği Müslümanların sayısı 518 bin 301 kişidir ve bunlar sadece belgelerine sahip olunan kişilerdir; tümü sivillerdir. Bu gerçeğin gözmezden gelinmemesi gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – TARİHÇİLİKTEN UZAK SOYKIRIM ÇALIŞMALARI

Soykırım çalışmaları uzmanlarının çoğu ne Osmanlı İmparatorluğu’nun ne de Osmanlı Ermenilerinin tarihini bilmezler. Onlar sadece kendilerine söyleneni bilir ve onu savunurlar....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SARI – ASALA’NIN ÜSTLENDİĞİ EYLEMLER

JCAG-ARA’nın gerçekleştirdiği birçok eylemi ASALA üstlenmiştir. Bir eylemin esasında hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiğini anlamamız için Taşnak ve Hınçak basınlarını takip etmemiz gerekir. ASALA, Hınçaklardan biraz daha bağımsız hareket eder. Fakat JCAG-ARA, kuruluşundan sonuna kadar bizzat Taşnaklar tarafından idare edilmiştir. Taşnakların emri dışına neredeyse çıkmamıştır....

Tamamı için Tıklayın.

SADİ ÇAYCI – HUKUKİ ANLAMDA SOYKIRIM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI II

Rafael Lemkin, “soykırım” kavramını ilk defa literatüre teklif eden kişi olarak hukuk tarihindeki yerini almıştır. Onun bu konuda yazmış olduğu eser, Birleşmiş Milletler tarafından uzun uzun tartışılmış, neticede çok daha sınırlı bir kapsamda “Soykırım Sözleşmesi”ne temel alınmıştır. “Soykırım” kavramı, ilk defa 1948’te bu şekilde hukuk düzenine girmiştir....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM TANIMI

HAKAN YAVUZ – ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM TANIMI

Uluslararası hukuka göre hangi suçlar soykırım kapsamına girer? Uluslararası hukuka göre, bir fiilin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için meydana gelen fiilde özel bir kasıt olması şartı aranır. Objektif şartlardan biri olan kitlesel katliamlar, dini, milli yahut etnik bir grubu yok etmek kastıyla işlenmediği sürece uluslararası hukukta soykırımdan bahsedilemez....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİ KAMPINDAKİ DÖRT GRUP

1915 Olayları konusunda “soykırım” diyen kampta dört farklı grup vardır: Birinci grup İslam üzerinden soykırım söylemini savunmaya kalkar. İkinci grup nefret ideolojisi ve Türk milliyetçiliğinin homojenleştirme amacından bahseder. üçüncü grup, 1. Dünya Savaşı’nın bir topyekün savaş olduğunu, bu savaşın cephe gerisiyle, cephe arasındaki mesafeyi teknolojik gelişmelerden dolayı ortadan kaldır...

Tamamı için Tıklayın.