Sular Çekiliyor

YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ TOPLU MEZARLARI NEREDE?

Ermeni toplu mezarları olduğuna dair pek çok iddia ortaya atılıyor. Fakat bunun matematiğini yapmaktan herkes kaçınıyor. Ayrıca şimdiye kadar tek bir Ermeni toplu mezarının dahi bulunamamış olması bu iddiaları manidar kılıyor....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ KAMPLARI

İlk dönemlerde tehcir kasabalara ve şehirlere yapıldı, kamplara yapılmadı. Buralar zaten yerleşim olan yerlerdi. Buralardaki kiliseler, hastaneler, toplanma merkezleri, boş askeri tesisler, boş evler kullanıldı ilk gelen Ermenileri yerleştirmek için. Sevk edilenlerin sayısı arttıkça, şehirdeki fasiliteler yetersiz kaldığından dolayı, yine şehirlerin etrafında bu sefer çadır kentler kurulmaya başlandı. Bu çad...

Tamamı için Tıklayın.

ÖMER ENGİN LÜTEM – DİASPORADAKİ ERMENİLERİN ASİMİLASYONU MESELESİ

Yabancı ülkelere göçen Ermenilerin o ülkelerde asimilasyonu söz konusu olmuştur. Gerçekte göç eden birinci kuşakta böylesi bir sorun görülmezken onların çocukları ve torunları açısından bir asimilasyon sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum Ermeni siyasî hareketini de etkilemiştir. Bu gidişata mani olabilmek adına Ermeniler arasında 1940’ların başından itibaren bazı fikirler ortaya atılmıştır....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ MESELESİYLE İLGİLİ TÜRK ARŞİVLERİ KAPALI, ERMENİ ARŞİVLERİ AÇIK MI?

Osmanlı arşivlerinin kapalı olduğu ve Türkiye’nin Ermeni Sorunu ile ilgili belgelerini sakladığı yönünde bir propaganda yapılmaktadır. 1915 Olayları ile ilgili çalışma yapmak üzere talepte bulunan çok az yabancı bilim adamı olmasına rağmen bu propagandanın dünya kamuoyunda yer edinmiş olması manidardır. Boston, Erivan ve Kudüs arşivlerinin açık olmaması ve dünyadaki diğer açık Ermeni arşivlerinde Ermen...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİ KAMPINDAKİ DÖRT GRUP

1915 Olayları konusunda “soykırım” diyen kampta dört farklı grup vardır: Birinci grup İslam üzerinden soykırım söylemini savunmaya kalkar. İkinci grup nefret ideolojisi ve Türk milliyetçiliğinin homojenleştirme amacından bahseder. üçüncü grup, 1. Dünya Savaşı’nın bir topyekün savaş olduğunu, bu savaşın cephe gerisiyle, cephe arasındaki mesafeyi teknolojik gelişmelerden dolayı ortadan kaldır...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM TANIMI

HAKAN YAVUZ – ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM TANIMI

Uluslararası hukuka göre hangi suçlar soykırım kapsamına girer? Uluslararası hukuka göre, bir fiilin soykırım olarak nitelendirilebilmesi için meydana gelen fiilde özel bir kasıt olması şartı aranır. Objektif şartlardan biri olan kitlesel katliamlar, dini, milli yahut etnik bir grubu yok etmek kastıyla işlenmediği sürece uluslararası hukukta soykırımdan bahsedilemez....

Tamamı için Tıklayın.