Sular Çekiliyor

SADİ ÇAYCI – HUKUKİ ANLAMDA SOYKIRIM KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI II

Rafael Lemkin, “soykırım” kavramını ilk defa literatüre teklif eden kişi olarak hukuk tarihindeki yerini almıştır. Onun bu konuda yazmış olduğu eser, Birleşmiş Milletler tarafından uzun uzun tartışılmış, neticede çok daha sınırlı bir kapsamda “Soykırım Sözleşmesi”ne temel alınmıştır. “Soykırım” kavramı, ilk defa 1948’te bu şekilde hukuk düzenine girmiştir....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SARI – ASALA’NIN ÜSTLENDİĞİ EYLEMLER

JCAG-ARA’nın gerçekleştirdiği birçok eylemi ASALA üstlenmiştir. Bir eylemin esasında hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiğini anlamamız için Taşnak ve Hınçak basınlarını takip etmemiz gerekir. ASALA, Hınçaklardan biraz daha bağımsız hareket eder. Fakat JCAG-ARA, kuruluşundan sonuna kadar bizzat Taşnaklar tarafından idare edilmiştir. Taşnakların emri dışına neredeyse çıkmamıştır....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – TARİHÇİLİKTEN UZAK SOYKIRIM ÇALIŞMALARI

Soykırım çalışmaları uzmanlarının çoğu ne Osmanlı İmparatorluğu’nun ne de Osmanlı Ermenilerinin tarihini bilmezler. Onlar sadece kendilerine söyleneni bilir ve onu savunurlar....

Tamamı için Tıklayın.

YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ ÇETELERİ ANADOLU’DA NE KADAR MÜSLÜMAN KATLETTİ?

Ermeni çetelerinin Anadolu’da -Adana, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Iğdır, Kars gibi bölgelerde- katlettiği Müslümanların sayısı 518 bin 301 kişidir ve bunlar sadece belgelerine sahip olunan kişilerdir; tümü sivillerdir. Bu gerçeğin gözmezden gelinmemesi gerekir....

Tamamı için Tıklayın.

HILMAR KAISER – ARŞİVLERİN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

1915 Olayları'nı anlamada arşivlerin rolü nedir? 1915 tartışmalarının yönünü değiştirebilecek etmenlerin başında Türk askeri arşivleri ile Osmanlı arşivlerinin iyileştirilmesi gelmektedir. Türk Hükümetinin, Devlet Arşivleri’nde yaptığı iyileştirmeyi askeri arşivlerde de yapması Türk-Ermeni İlişkilerinin seyrini değiştirecektir. Arşivler olmadan 1915 Olayları’nı tartışmak, önyargı ve yanlış kav...

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – TEHCİRİ GEREKLİ KILAN ETKENLER VE TEHCİR UYGULAMASI

...

Tamamı için Tıklayın.