Sular Çekiliyor

SADİ ÇAYCI – YAHUDİ SOYKIRIMI VE ERMENİ MESELESİ

1915 Olaylarını tek yanlı bakış açılarıyla inceleyenler Yahudi Soykırımı ile Ermeni Meselesi arasında benzerlik kurmayı severler. Oysa ikisi arasında hiçbir benzerlik yoktur...

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYIL RUS EMPERYALİSTİK SİYASETİNİN HEDEFLERİ

19. yüzyılın Rus emperyalistik siyasetinin hedeflerini iyice bilirsek Kırım Savaşı’nın sebeplerini ve ondan sonra 93 Savaşı’nın sebeplerini ve sonuçlarını anlarız. 18. yüzyılın son çeyreğinden zamanımıza kadar, Rus siyasetinin ana hedeflerinin birisi Balkanları kendi nüfuzuna almak ve aynı zamanda Boğazları kendi kontrolü altında tutmak....

Tamamı için Tıklayın.

ENİS ŞAHİN – ERZURUM MEBUSU KARAKİN PASTIRMACIYAN

Osmanlı parlementosunda Erzurum mebusu olarak yer alan Karakin Pastırmacıyan Ermeni gönüllü birliklerinin başında olmak suretiyle Ruslara yardıma gitmiş ve onların saflarında yer almıştır....

Tamamı için Tıklayın.

HAKAN YAVUZ – SOYKIRIM SÖYLEMİNDE MİLLİYETÇİLİK TEZİ

1915 Olayları’na soykırım diyenlerden milliyetçilik tezini savunanlar, 1913’ten sonraki olayları Türk milliyetçiliği çerçevesinde okumaya çabalarlar ve bu Türk milliyetçiliğinin nefret ideolojisini oluşturduğunu söylerler. Oysa 1914’ten sonra savaşa giren İttihatçıların savaş kararlarında ideolojinin, pantürkçülüğün, panislamcılığın hiçbir şekilde rol almadığını çalışmalar ortaya koymuştur....

Tamamı için Tıklayın.

HİKMET ÖZDEMİR – LOZAN’DA ERMENİ MÜLTECİLER MESELESİ

Birinci Cihan Harbi tamamlandıktan sonra Cenevre’de kurulan Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarına göre Erivan ve çevresine yerleştirilen Ermeni mültecilerin sayısı 320 bindi. Lozan’a katılan Türk heyeti bu mültecilerin toplu halde geri döndürülmesi ya da onlara bir yurt verilmesi gibi tekliflerin yapılmasına izin vermedi....

Tamamı için Tıklayın.

KEMAL ÇİÇEK – ERMENİ MESELESİ’NDE TÜRKİYE’NİN RESMİ TARİHİ

Türkiye’nin Ermeni Meselesi’nde resmi bir tarihi yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? Resmi tarih demek, bütün devlete yakın ve devlet erkanının belirli bir metine bağlı kalarak konuşması demek ama Türkiye’de en başından beri Ermeni Meselesi söz konusu olduğunda çok farklı görüşler ifade edilmiştir ve Ermeni Meselesi’ne çok farklı açılardan bakılabilmiştir. Bu da bize bir resmi tarih anlay...

Tamamı için Tıklayın.