Sular Çekiliyor

HİKMET ÖZDEMİR – SOYKIRIM DİNİ

Bugün diaspora “soykırım dini” diye tanımlanabilecek yeni bir sanal din oluşturdu ve oluşturdukları bu soykırım dinine, sanal dine biat edilsin istiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

JUSTIN MCCARTHY – MİLLİYETÇİ TARİHÇİLER VE GERÇEK TARİHÇİLİK

Milliyetçi tarihyazımı Ermeni Meselesi ile ilgili tartışmları derinden çarpıtmıştır. Halbuki tarihçinin görevi ulusunu aklamak değil, tarihi her tanıklığı hesaba katarak gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmaktır....

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – SOYKIRIM TİCARETİ

özellikle Amerika’da yaşayan Ermenilerin çoğu “kendilerine acıma hissiyatı geliştirdiler”, sembollerini de “soykırım” söylemi üzerine kurdular. Bu bir yanı ile “tazminat koparma ticareti” olarak da görülebilir....

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – ERMENİ MESELESİNDE TÜRKİYE’NİN HALKLA İLİŞKİLER SORUNU

1915 Olayları konusunda Türkiye ciddi bir halkla ilişkiler problemi yaşamaktadır. “çünkü halkla ilişkiler yalan söylemek demektir ve Türkler yalan söylemeyi beceremiyor.”...

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – DİASPORANIN İFTİRA KAMPANYALARI

Ermeni diasporası, Türkiye ve 1915 Olayları’na ilişkin bilgilerini çoğunlukla kötü niyetle, eksik donanımla ve zayıf bir arka planla üretmiştir....

Tamamı için Tıklayın.