1915 Ermeni Olayları

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 1915 OLAYLARI’NA IŞIK TUTABİLİR Mİ?

Ottoman-Tehcir_Law

Barındırdığı 100 milyona yakın belge ve 370 bin defter ile dünyanın en büyük arşivi niteliğindeki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, bugün Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ve Kafkas coğrafyasındaki 39 bağımsız devletin tarihine ışık tutacak konumdadır. Bu geniş coğrafya ile ilgili ilk elden kaynaklar incelenmeden yürütülecek bir tarih çalışmasının sağlıklı olmayacağı açıktır….

Tamamı için tıklayın.

DOĞU ROMA VE SELÇUKLU HÜKÜMRANLIKLARI ERMENİLER İÇİN NE İFADE EDİYORDU?

2zfs5cx

Ermeni tarihçi Kevork Aslan’ın anlatımına göre, Ermenilerin derebeylikler halinde yaşaması birbirlerine vatan duygularıyla bağlı olmamalarına neden olmuştur. Bulundukları bölgelerde dağınık bir yaşam sürmeleri nedeniyle aralarında siyasi bağlar yoktur ve vatanseverlik kavramı bölgeyle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Pers, Roma, Bizans, Selçuklu gibi çeşitli imparatorlukların altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yürütülen Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma politikaları,…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER AÇISINDAN SELÇUKLULARIN ANADOLUYA GİRMESİNİN ANLAMI NEYDİ?

BaudouinDeBoulogneAndThe_Armenians

Selçuklular’ın Yakın Doğu’daki politikaları Bizans’ın doğu siyasetiyle yakından ilişkilidir. Selçuklu Devleti’nin kurucularından Çağrı Bey’in Doğu Anadolu’ya yaptığı keşif seferleri sonucunda bölgeye Türkmen akınları başlar. Bu akınların yarattığı korku nedeniyle Ermeni Kralları Bizans yönetimine sığınır. Ani ve Vaspurakan’daki Ermeni krallıklarının siyasi varlıkları da 1021 yılında Bizans tahakkümüyle son bulur. Bölgedeki Ermeniler, ilhak sonrasında göçe zorlanırlar. Buna…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLERİN MÜSLÜMANLARLA İLK TEMASI NASIL OLMUŞTUR?

Battle_of_Kosovo_1389

İslamiyetin doğduğu ve hızla yayıldığı VII. yüzyılda Ermeni yerleşimleri, fetih için Arap yarımadasından çıkan Müslümanların güzergahı üzerinde kalır. Filistin ve Suriye topraklarında Bizans güçleriyle mücadele eden İslam ordularının sonraki hedefi Sasani idaresindeki İran’dır. Böylelikle Sasani topraklarında dağınık olarak yaşayan Ermeniler, Müslümanların bölgede karşılaştığı ilk halklardan biri olarak tarihe geçerler. Bu şekilde başlayan Müslüman-Ermeni ilişkileri, ileriki…

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER NASIL HRİSTİYANLAŞTILAR?


Toros_Roslin_Manrankar

Ermenilerin milattan sonra IV. yüzyılda kitleler halinde kabul ettikleri Hristiyanlık bu dönemden itibaren Ermeni milli kimliğinin oluşumunda temel bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel görüş Ermenilerin Hristiyanlığı 301 yılında kabul ettiği yönündedir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 301 yılı ile ilgili kesin teyit zordur. Üstelik Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihi göz önüne alındığında bu tarihin temellendirilmesi zorlaşır….

Tamamı için tıklayın.

ERMENİLER İLE TÜRKLERİN YOLU İLK KEZ NE ZAMAN KESİŞTİ?

Vartanantz

IV. ve V. yüzyıllar Ermeni tarihini belirleyen kritik üç olaya sahne olur: 1) Hristiyanlığın kabulü, 2) Ermeni alfabesinin icadı (406) ve İncil’in Ermenice’ye çevrilmesi (411), 3) Sasanilerin Ermenileri din değiştirmeye zorlama çabaları sonunda çıkan Avarayr Savaşı (451). Ermeni nüfusunun yoğunlukta bulunduğu bölgedeki iki büyük güç, Roma ve Sasani imparatorlukları, Ermeni topraklarını paylaşmış bir görüntü arz…

Tamamı için tıklayın.