1915 Ermeni Olayları

BİZANS İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ERMENİLERİN COĞRAFİ DAĞILIMI VE İDARİ DURUMU NASILDI?

sorular1

Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin, M.S. IV.-XI. yüzyıllar arasında ağırlıklı olarak imparatorluğun doğu sınırında kuzeyde Aras Nehri’nden Yukarı Dicle Nehri’ne kadar Boton Çayı’nı da içine alan Ermenistan’da yerleşik oldukları görülür. XI. yüzyılın ortalarından itibaren yerleşim önce İç Anadolu’ya sonra Kilikya bölgesine kayar. IV. yüzyıl başlarında Ermeni Kilisesi’nin kutsal merkezi Eçmiyazin Arsasid/ Arşaguni hanedanın başkentidir. Bu hanedanın…

Tamamı için tıklayın.

1915 OLAYLARI

ani-harabeleri-katedral

2015 senesi özellikle 1915 olaylarının yıl dönümü olması dolayısıyla hem Ermenistan, hem Türkiye hem de konuyla ilgilendiği ölçüde dünya kamuoyunun, yükselen tartışmalara şahit olacağı bir sene olacak gibi görünüyor. Sanıldığının aksine konunun iki tarafı yok. Yani iki temel argümandan birinin diğerine galebe çalacağı bir tartışma zeminini konuşmuyoruz. Tartışma daha çok zeminin belirlenmesinde alevleniyor. Sayısız argüman…

Tamamı için tıklayın.