| Kampanyalar | Ropörtajlar | Makaleler | Anketler |
 
  GENEL BAKIŞ
  TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
  SORUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
  ERMENİ KATLİAMLARI
  24 NİSAN 1915
  YER DEĞİŞTİRME (TEHCİR)
  ERMENİ TERÖRÜ
  ŞEHİT DİPLOMATLAR
  ÖNEMLİ SORULAR VE YANITLARI
  KRONOLOJİ
  FOTOĞRAF ALBÜMÜ
  ARŞİV BELGELERİ
  BİBLİYOGRAFYA
  LİNK VERENLER
  ATATÜRK'TEN ERMENİ SORUNU
KİTAPLAR


ONLINE SATIŞ
(yeni)
Not
Ermenilerle ilgili kitaplardan online olarak satın almak için e-mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.
[tıklayınız]

DIŞ BASINDA ERMENİ MESELESİ

- Yusuf SEKİ

[tıklayınız]

ERMENİLER: SÜRGÜN VE GÖÇ

- Hikmet ÖZDEMİR
- Kemal ÇİÇEK
- Ömer TURAN
- Ramazan ÇALIK
- Yusuf HALAÇOĞLU

[tıklayınız]


DÜNDEN BUGÜNE TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ

İdris BAL
Mustafa ÇULCU[tıklayınız]

SORUN OLAN ERMENİLER

Dr. Ali GÜLER
Dr. Suat AKGÜL[tıklayınız]

VAN'DA ERMENİ
MEZALİMİ


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fak. Yayınları No: 11

[tıklayınız]

Ermeni SORUNU
El Kitabı


Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner
ASAM Ermeni Araştırmalar Enstitüsü

[tıklayınız]

ATATÜRK'ten
Ermeni Sorunu


Dr. İsmet Görgülü
Bilgi Yayınevi

[tıklayınız]

ARARAT
Sanatsal Ermeni Propagandası


Sedat Laçiner - Şenol Kantarcı
ASAM


[tıklayınız]

Asılsız Ermeni İddiları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezâlim
İsmet BİNARK

Ankara Ticaret Odası - Nu:16 Yayınları

[tıklayınız]


Ermeni Tehciri ve Tarihi Gerçekler
Prof Dr. Yusuf Halaçoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları

[tıklayınız]


ERMENİ SOYKIRIMI KOMEDYASI

Sefa KOYUNCU
BABIALİ KÜLTÜR YAYINCILIĞI

Don Kişot'u bilirsiniz. Hani şu yel değirmenleri ile savaşan uçuk-kaçık adam! İşte bu komik adamla, Ermeni Soykırımı Komedyası'nı sahneye koyanlar arasında büyük benzerlikler var....

[tıklayınız]

Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamit döneminde
Ermeni Olayları

Doç Dr. Ramazan Çalık
TC. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri

Milletlerin hayatında tarihin, göz ardı edilmez bir yeri vardır. Geçmiş olaylar, bilinmek ve değerlendirilmek durumundadır. Zira tarih, milletlerin hafızası olduğu kadar geçmişten geleceğe ışık tutup ufuklarını aydınlatan projektör olarak da kabul edilir...

[tıklayınız]


Ermeni Dosyası
Kamuran Gürün
Rüstem Yayınevi

Ermeni Dosyası, yalnızca sorunun güncel olduğu zamanlarda değil, her zaman hatırlanması, unutulmaması gereken bilgileri topluca veren bir kitaptır.

[tıklayınız]


Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu 1914-1923
Mim Kemal Öke
Aksoy Yayıncılık-Yetişkin Kitapları / Tarih Dizisi

Yetmişli yıllardan başlayarak günümüze kadar çığ gibi gelişen "Ermeni terörü" ile Osmanlı İmparatorluğu'ndaki "Ermeni sorunu", Batı'daki akademik çevrelerin, ister istemez, gündemine girmiş bulunmaktadır.

[tıklayınız]


Tarihin Işığında Ermeni Dosyası
Cemal Anadol
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık
Türksav 2000 Birincilik Ödülü

"... Bu gördüğünüz şehrin temiz halidir. Bu sokaklar, hep kadın ve çocuk ölüleri ile doluydu..."

[tıklayınız]


Osmanlı Ermenileri
Bilal N. Şimşir
Bilgi Yayınevi / Bilal N. Şimşir'in Kitapları Dizisi

İngiltere, Osmanlı Ermenileriyle Islahat Fermanı döneminde ilgilenmeye başlamıştır. Hıristiyanların çıkarlarını gözetmek üzere, bir yandan Osmanlıları reformlar yapmaya zorlarken, bir yandan da Paris Antlaşmasına dayanarak Anadolu'ya konsoloslar göndermiştir.

[tıklayınız]


Osmanlı'nın Son Döneminde
MARAŞ'TA ERMENİ SİYASİ FAALİYETLERİ

Doç.Dr.Ahmet EYİCİL
Kitap Gün Yayıncılık

...Maraş'ta meydana gelen bu siyasi olayların sebep ve sonuçları, arşiv belgelerine dayalı orijinal kaynaklardan yararlanılarak ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır...

[tıklayınız]


Bir Ermenin Anılarında Azerbaycan Olayları 1918-1922
Leonard Ramsden Hartill
KASTAŞ YAYINLARI

Azerbaycan'da 1918-1922 yıllarında yaşanmış olayları gün ışığına çıkaran Amerikalı yazar Leonard Ramsden Hartill'in 1928 yılında yayınladığı bu eser, her yönüyle belgesel değer taşımaktadır.

[tıklayınız]


Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş)
Hasan Celal Güzel
YENİ TÜRKİYE YAYINLARI

"İnsaf sahibi müşahitler, 1915 Nisanı'nda işgal ettikleri Van'da ve daha başka yerlerde Ermeni çetelerinin Müslüman halka yaptıkları katliamları dehşetle anlatırlar. "
Prof. Dr. Ercüment KURAN
[tıklayınız]


Ermeni Sorununun Doğuşu
Ki Young Lee
T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI

"Ermeni sorunu"nun doğuşu her ne kadar çeşitli nedenlere bağlanabilirse de, gelişmesinin 19. Yüzyıla özgü emperyalizm denilen olgunun etkisi altında kaldığı açıktır.

[tıklayınız]


Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri
M. Sadi Kocaş

KASTAŞ YAYINLARI

Sn. Sadi Koçaş’ın "Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri" isimli bu eserinin, 1967 ve 1970 yıllarında üç kez basılmış olmasına rağmen, ısrarla aranması üzerine, genişletilmiş 4’üncü kez basımı yapılmıştır.

[tıklayınız]

« Geri

 

 
 
Bütün hakları saklıdır. © FORSNET