ATEŞYAN: ALMANYA’NIN KARARI BİZİ ÜZÜYOR

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  04.12.2019

ATEŞYAN: ALMANYA’NIN KARARI BİZİ ÜZÜYOR

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Almanya Federal Meclisi’nin 2 Haziran’da aldığı “soykırım” kararından duyduğu rahatsızlığı ifade eden bir mektup yolladı. “Birinci Dünya Savaşı’nın trajik dönemlerinde cereyan etmiş olaylar hakkında Almanya Federal Meclisi’nin aldığı karar, milletimiz nezdinde derin bir üzüntü yaratmıştır. Türkiye Ermenileri Cemaati olarak bu üzüntüye paydaş olduğumuzu, kalbî ve samimi duygularımızın bir ifadesi olarak yüksek makamınıza arz ediyoruz” ifadeleriyle başlayan mektupta Ateşyan, vatandaşlık bağlarıyla bağlı oldukları Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yükümlülüklerini kusursuz yerine getiren Türkiye Ermenilerini temsil eden bir kurumun yöneticisi olarak bu görüşleri dile getirmenin bazı çevrelerce hoş karşılanmayacağını bildiğini söyledi. Almanya’nın yaklaşımını eleştiren mektupta Ateşyan şu cümlelere yer verdi:

“Alman vatandaşlarının oylarıyla teşkil edilmiş bir meclisin, kendilerini seçmiş olan milletin huzuru, refahı, güvenliği ve özet olarak selamet ve esenliği için yasalar çıkarmak olan görevinin yanında, hakkı olmadığı bir konuda fikir beyan etmesi ve bu beyanını yasallaştırması ve bunu da tüm Alman milleti adına yapması ve kendisini yargıç mevkiinde görmesi kadar hatalı bir davranışta bulunması kabul edilemez. (…) Ortak tarihi ve benzer gelenekleri olan iki komşu halk, dostluk atmosferini bir gün birlikte soluyacaktır. Yeter ki bunun gerçekleşmesi imkansız görülmesin ve yararı olmayan tohumlar ekilmesin. Bir gün gelecek bu iki halk birlikte tarlalarındaki zehirli otları temizleyecek ve arınmış tarlalara buğday ekecekler. Bununla da yetinmeyecekler. Bu tarlaların buğdaylarından hazırlanmış ekmeği bir sevgi ve dostluk nişanesi olarak tuza banıp paylaşacaklardır.”