BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 1915 OLAYLARI’NA IŞIK TUTABİLİR Mİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVLERİ 1915 OLAYLARI’NA IŞIK TUTABİLİR Mİ?

Barındırdığı 100 milyona yakın belge ve 370 bin defter ile dünyanın en büyük arşivi niteliğindeki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, bugün Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ve Kafkas coğrafyasındaki 39 bağımsız devletin tarihine ışık tutacak konumdadır. Bu geniş coğrafya ile ilgili ilk elden kaynaklar incelenmeden yürütülecek bir tarih çalışmasının sağlıklı olmayacağı açıktır.

Osmanlı Devleti’ni oluşturan diğer milletler gibi Ermenilerle ilgili kayıtların, Ermenilerin içinde bulunduğu olayların, yurtdışındaki Ermeni faaliyetlerinin belgeler halinde yer bulduğu Osmanlı arşivi, 1915 Olayları’nı ve onu hazırlayan süreci incelemek için başvurulması zorunlu bir alandır. Meseleye bilimsel bir gözle bakmak istediğini söyleyenlerin Osmanlı arşivinde çalışmayı reddetmesi, bu tavrın altında siyasi kaygılar yattığını ortaya koymaya yeter.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/upload/files/Ermeni_Kulliyat/3-Cilt/9-OnderBAYIR.pdf