BELGELERE GÖRE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE KATLİAM VE SOYKIRIM İDDİALARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU
Danışman: PROF. DR. CEMALETTİN TAŞKIRAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Konu: Uluslararası İlişkiler

Doktora Tezi (2014)

Özet: “Bu tezin amacı; Ermeni meselesinin ve Türk-Ermeni ilişkilerinde zorunlu göçe neden olan olayların katliam ve soykırım iddiaları kapsamında incelenerek yaşanan gerçeklerin belgeler ışığında ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda sadece Osmanlı ve Türk kaynakları değil, ABD, İngiliz, Fransız, Rus ve Ermeni kaynakları da incelenmek suretiyle diğer görüşlerin de gerçekliği araştırılmış ve meydana gelen olayların gerçek nedenleri ve sonuçları ile günümüze olan yansımaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tez sonucunda Ermenilerin Türk hakimiyetinde kaldıkları süreçte tarihlerinin en rahat ve özgür dönemini yaşadıkları, ancak Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak amacında olan Avrupa devletlerinin bağımsızlık vaadiyle kışkırtmaları sonucu kendi devletlerine karşı isyan ederek düşman tarafına geçtikleri ve bunun bedelini zorunlu göçe maruz kalarak ödedikleri, günümüzde ise Doğu Anadolu topraklarını Ermenistan toprağı olarak gördükleri ve bu topraklara dönme hedefinden hiçbir zaman vaz geçmedikleri ve bu hedefe ulaşabilmek için bölücü Kürtlerle işbirliği yaptıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni tehciri, Soykırım, Ermeni Diasporası, Batı Ermenistan”