BİRSEN KARACA – SİNEMADA TEHCİR ÖYKÜLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Ermeni sinemasındaki Türk imgesi bize ne anlatır?

Ermeni sinemasında Türk, tam anlamıyla düşman imgesi üzerine kuruludur ve sıklıkla tehcir hikayeleri üzerinden bir anlatım söz konusudur. Gerçekliği hayli tartışmalı konular, sinemanın sanatsal üslubunun arkasına gizlenerek tartışılmaz bir hale getirilmektedir. Dünya kamuoyu bu filmlerdeki tutarsızlıkları hemen hiç sorgulamaksızın kabul etmektedir.