DİASPORA KAVRAMI ERMENİ TOPLUMUNU ANLAMAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

DİASPORA KAVRAMI ERMENİ TOPLUMUNU ANLAMAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diaspora kelimesi siyasal olarak dağınık bölgelerde bulunmalarına rağmen ortak değer ve sembollere sahip olan etnik grupları ifade eder. Bu kavram Ermeniler için kullanıldığında çoğunlukla ticari diaspora anlamına bürünür. Zira Ermeniler tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde yürüttükleri ticari faaliyetler ile öne çıkmışlardır. Örneğin İran hükümdarı Şah Abbas tarafından 1602’de Yeni Culfa’da kurulan ticaret merkezi 17 ve on 18. yüzyıl boyunca Ermeni diasporasının uluslararası faaliyetler yürüttüğü önemli bir kent olmuştur. Daha sonra Yeni Culfa’dan Hindistan’a geçen Ermeni diasporası Asya ve Avrupa arasında pek çok kritik bölgenin ticaretini kontrol etmiş ve bu sayede de dünyanın çeşitli yerlerine dağılmıştır. Bu geniş ticari ağ kapsamında da pek çok devlet Ermenilere ev sahipliği yapmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/turk-ermeni-kulliyati/v-cilt-sosyo-ekonomik-hayat/siyasal-yapilari-iceren-ekonomi-dunyalar-icinde-bir-ticaret-diasporasi-ermeniler-xvii-ve-xviii-yuzyillar-doc-dr-abdulkadir-ilgen-479.html