ENİS ŞAHİN – VİLAYAT-I ŞARKİYE’DE ERMENİ NÜFUSU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019

Anadolu'da Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları yerlerde nüfusları ne kadardı?

Altı vilayet anlamına gelen vilayat-ı sitte Erzurum, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Van vilayetlerini kapsar. Bu altı vilayet batıda Ankara, kuzeyde Trabzon vilayetleri ile komşu olup bu sınırların doğusunu oluşturur. Yani neredeyse Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamını ve İç Anadolu’nun da biraz güneydoğu kısmını içine alacak oldukça büyük bir alanı kapsar. Bu altı vilayet Ermenilerin en yoğun olarak yaşadığı yerlerdir. Nüfus oranlarının en yüksek bulunduğu vilayetler, % 37 nüfus oranıyla Van ve Bitlis vilayetleridir. Altı vilayetin toplamındaki nüfus oranları ise % 20.01’dir.