ERZURUM’DA SİVİL KATLİAMLAR

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

ERZURUM’DA SİVİL KATLİAMLAR

 

Osmanlı Ordusu
Başkomutanlığı
Numara
108
3 ncü Ordudan: Başkomutanlığa gelen numarasız şifredir.
Cevap. 20 Mart 1916 tarihli İstihbarat Şubesi … ve Ermeniler tarafından Erzurum’da yapılan mezalim hakkında 10 Mart 1916 tarihinde bilgi arz edilmişti. Düşman işgaline maruz kalan köylerden kaçan halka, düşmanın ve özellikle Ermeni askerlerinin pek canice ve vahşice davrandıklarını, genç çocuk ve kızları kaldırarak bilinmeyen bir tarafa götürdüklerini, mal ve canlarını yağmaladıklarını, zaman zaman katlettiklerini, ırza tecavüzün akla, hayale gelmeyecek derecede bulunduğunu söylemekte ve çeşitli kaynaklardan alınan bilgiler de bunu doğrulamaktadır.
21 Mart 1916
3 ncü Ordu Komutanı
Vehip