GLADSTONE VE JAMES BRYCE’IN HİMAYESİ ALTINDA BULUNAN ERMENİ KOMİTESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

GLADSTONE VE JAMES BRYCE’IN HİMAYESİ ALTINDA BULUNAN ERMENİ KOMİTESİ

 

BOA, Y. A. HUS, 279/54

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Sadâret
Âmedî‑i Divan‑ı Hümâyûn
380

 

Ermeni kışkırtıcılarından olup geçende Bitlis vilayetinde yakalanan Mihran Damatyan'ın sorgusunda Londra'daki Ermeni Komitesi'nin Mösyö Gladstone ve James Bryce'ın himayeleri altında bulunduğunu açıkladığına dair adı geçen valiliğin telgrafı Padişah'a sunulmak üzere arz edilmiştir.

22 Ağustos 1893

Sadrazam ve Yâver‑i Ekrem
Cevad

 

 

 

Bâb‑ı Âlî
Daire‑i Umûr‑ı Dahiliye
Mektubî Kalemi

 

Mihran Damatyan'ın sorgusunda Londra'daki Ermeni Komitesi'nin Gladstone ve James Bryce'ın himayeleri altında bulunduğunu açıkladığı arz olunur.
20 Ağustos 1893

Tahsin

BOA, Y. A. HUS, 279/54