HAKAN KIRIMLI – GÖÇLER VE TRAJİK HİKAYELERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Kırım’ın ilhakından sonra Kırım Tatarları Osmanlı’nın çeşitli topraklarına göç etmeye başladılar. Fakat göç ettikleri bölgelerin Osmanlı egemenliğinden çıkması, bu insanları hayatları boyunca ikinci, üçüncü, bazen dördüncü kez yeni bölgelere hareket etmek zorunda bıraktı. Bu göçler, bir grup insanın bir yerden çıkıp diğer bir yere yerleşmesi şeklinde değil, aksine, son derece travmatik ve trajik şartlarda gerçekleşmekteydi.