ÖMER ENGİN LÜTEM – ERMENİ SORUNUNUN HUKUKİ BOYUTU VE PARLAMENTO KARARLARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Ermeni sorunu 1923’te hukuken ortadan kalkmış fakat sonraları siyasi bir sorun olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Ermeni terörünün yapmış olduğu propaganda faaliyetleri neticesinde Ermeni iddiaları dünyaya yayılmış, akabinde ise bu iddialara karşılık bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine dair bazı fikirler ortaya atılmıştır. Bu kapsamda kimi ülkelerin parlamentoları soykırım iddialarıyla ilgili kararlar almaya başlamışlardır. Fakat bu kararların hiçbir hukukî yaptırımı yoktur. 1948’de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi’ne göre bir olayın soykırım olup olmadığına ya olayın olduğu ülkedeki millî mahkemeler ya da bir uluslararası ceza mahkemesi karar verir. Yani parlamentoların almış olduğu kararların hukukî açıdan hiçbir değeri yoktur.