OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

Tehcir ile ilgili Sevk ve İskan adıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı

Bu belgede, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin bir kısmını neden sevk ve iskan ettiği, 31 Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararı temelinde ortaya konmakta, böylece Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskan kararını hangi hedefler altında aldığı açıklığa kavuşmaktadır.