RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN VE SEÇİM İTTİFAKLARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


1908 seçimlerinde Ermenilerle Rumların ve İttihatçıların işbirliği söz konusudur. Bu seçimlerde Ermeniler 12 milletvekili çıkarmışlardır. 1912 yılına gelindiğinde ise seçim ittifakları değişim gösterir. Zira bu süreçte Doğu Anadolu’da Ermeni komitelerinin faaliyetleri yürürlüktedir. Taşnaksütyun ile İttihad birlikteliği sürerken diğer Ermeni zümre İttihatçılara karşı muhalefet etmeye başlar. Yine 1912 seçimlerinde İttihatçılara karşı Hınçakyan Partisi açık bir şekilde Hürriyet ve İtilaf Partisini destekler. Yani 1908-1914 arası süreç Osmanlı parlamentosunda Ermenilerin özgürce politik faaliyetlerde bulunabildiği bir süreçtir.