SERASKER MEHMET RIZA PAŞA

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: MUHAMMET VEYSEL ZORTUL
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2014)

Özet: “Mehmet Rıza Paşa 1891-1908 yılları arasında seraskerlik yaptı. Onun dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı yıllarını teşkil etmektedir. Devletin toprakları bir taraftan büyük devletlerin saldırılarına uğrarken diğer taraftan başta Ermeni olayları olmak üzere birçok sorun Osmanlı Devleti’ni uğraştırmaktaydı. Konumu itibariyle bizzat bu sorunların merkezinde olan Mehmet Rıza Paşa’nın hayatının henüz bir doktora tezine konu olmaması büyük bir eksiklik olarak durmaktaydı. Ortaya konan çalışma ile bu eksikliğin giderilmesi hedeflenmiştir.”