YUSUF HALAÇOĞLU – OSMANLI MİSYONER OKULLARINDA YETİŞEN GAYRİMÜSLİMLER

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı misyoner okullarında sadece gayrimüslimler eğitim görüyor -Ermeniler, Rumlar vesaire- ve tam bir militan gibi yetişiyorlar. Bunların başında Robert Koleji geliyor. Robert Koleji 1863’te kuruluyor, 68’deki ilk mezunlarından dördü Bulgar İsyanı’nın elebaşları oluyor.