CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Kategori: Yarı Açık

Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve fonksiyonları özelinde geniş bir arşiv içeriğine sahiptir. Özellikle Millî Mücadele ve erken Cumhuriyet tarihi ile ilgili zengin bir arşiv malzemesini kapsamaktadır. Atatürk’ün özel hayatı, İstiklal Mahkemeleri, isyanlar gibi konularda oluşturulmuş özel koleksiyonlar bulunmaktadır.

İlgili kataloglar:

Katalog bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Tarama ve Başvuru İşlemleri:

Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara-Çankaya’daki yerleşkesinde yer alan arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermez. Araştırmacı araştırma yapmak istediği konu hakkında detaylandırarak hazırladığı bilgi istek dilekçesini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne hitaben hazırlayıp yine Genel Sekreterlik’e göndermelidir. Şayet arşiv ilgili konuda bir kaynağa sahip ise bu kaynağın bir suretini CD’ye kaydetme yoluyla araştırmacının adresine göndermektedir.