MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) ARŞİVİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Kategori: Yarı Açık

Türk askerî tarihine dair 1864’ten günümüze kadar tutulmuş binlerce kayıt ve döküman içeriğine sahip zengin bir arşivdir. Arşivde tarihi dökümanlar kategorisinin yanı sıra PersonelAskeralmaSağlıkHukukPara ve Mal Muhasebesi konularına ait arşiv belgeleri de yer almaktadır.

İlgili kataloglar:

Arşivde yer alan Osmanlı ve Birinci Dünya Harbi ile ilgili tarihi döküman katalogları şöyledir:

1864-1910 (Hicri 1280-1326) doğumlulara ait Askerlik Şubesi Defterleri

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi

1897 Osmanlı-Yunan Harbi

1911 Trablusgarp Harbi

1912-1913 Balkan Harbi

1914-1918 Birinci Dünya Harbi

1919-1922 İstiklal Savaşı

Tarama ve Başvuru İşlemleri:

Ankara’da bulunan arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermez.

Arşivde araştırma yapmak için başvuru esasları şöyledir:

Araştırmacılar araştırma konularının amacını açık bir şekilde ifade eden bir dilekçe ile MSB Arşiv Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmak durumundadır. Başvurusu onaylanan kişilerden istenen belgeler ise şöyledir:

6 adet son üç ay içerisinde onaylanmış nüfus cüzdan sureti

Kurumlarından alacakları çalışma konu ve amacını belirten referans

6 adet Personel Hal Bilgi Fişi/Kişisel ve Aile Bildirimi Çizelgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Resmi daire ve kuruluşlardan araştırma için gelen kişilerin referans getirme zorunluluğu vardır. Bu açıdan üniversiteler ve diğer daire ve kurumlardan gelen araştırmacılar, çalışma yapacakları konu hakkındaki bir yazıyı ilgili kurum veya kuruluştan alarak MSB Personel Dairesi Başkanlığı’na verecekleri dilekçeye eklemelidirler. Profesör statüsündeki araştırmacılar, alanında kendini kanıtlamış araştırmacılar ve Atatürk Kültür ve Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi üyelerinden referans istenmez.

Resmi daire ve kuruluşlar adına arşiv çalışması yapmak üzere görevlendirilen şahıslara güvenlik soruşturması yapılmaz.

Kendi namlarına arşiv çalışması yapmak isteyen araştırmacılara (akademik kariyer çalışması yapan) güvenlik soruşturması yapılır.

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla başvurup, arşiv çalışması yapmak isteyen yabancı araştırmacılar için güvenlik soruşturması yapılır.

Hâlen görevde olan ve kendi namlarına arşiv çalışması yapmak isteyen subay ve astsubaylara güvenlik soruşturması yapılmaz.

Sadece katalog taraması yapacak olan araştırmacılar bu konudaki isteğini belirtir bir dilekçe ile MSB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmalıdırlar. Talepleri uygun görülürse katalog taraması yapabilirler.

MSB Arşiv Müdürlüğü’nde bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişiler 23 Haziran 1989 tarih ve 89/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği başvurularını; ülke dışında T.C. Büyükelçiliği veya başkonsolosluklarına, ülke içinde ise kendi elçilikleri kanalıyla Dışişleri Bakanlığı’na yapmalıdırlar.