BESTAMİ BİLGİÇ - ULUSLARARASI SİSTEM İÇERİSİNDE TEHCİR MESELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  17.12.2020


II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar uluslararası sistemin aktörleri, yani devletler, kendi güvenliklerine karşı tehdit algıladıkları zaman, tehdit unsuru olarak gördükleri insanları toplayıp belli bir yere gönderme yoluna başvurdular. II. Dünya Savaşı’ndan sonra artık devlet dışı aktörlerin, yani sivil toplum örgütlerinin ve şahısların da hak ve hukuk meselesinde uluslararası sistemin bir parçası olmaya başladıklarına şahit oluyoruz.