Hürriyet Müsavat Uhuvvet

1908-1914

Türk-Ermeni ilişkilerinde 1908-1914 dönemi genel hatlarıyla işbirliğinden çatışmaya sürüklenen bir seyir izlemiştir. 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte normalleşmeye başlayan ve görece sakin bir döneme giren ilişkiler, dönemin sonunda I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yerini siyasi ihtilaflar ve toplumlar arası çatışmalara bırakmaya başlamıştır. Bu çerçevede, dön...

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Babacan – İttihat Terakki ve Ermeni İlişkileri

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve daha sonra İttihat Terakki Cemiyeti üyelerinin hedefleri, Abdülhamid’i tahttan indirmekti. Ermeni çeteleri, Bulgar çeteleri, Rum çeteleri gibi bu fikir kime cazip geliyorsa onlarla da irtibata geçmişlerdi....

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Oktay – Ermenilerin İsyan Provaları ve Osmanlı’nın Tepkisi

1895-96 sürecinde Anadolu’da yirmiye yakın yerde Ermeniler tarafından isyan provaları gerçekleştirildi. Bu provalar kontrol altına alınmış olsa da birçok Ermeni komitacı bir isyanla sonuca ulaşabilecekleri fikrini benimsendi. Osmanlı Devleti ise bu durumun vahametini kavrayamadı....

Tamamı için Tıklayın.

Masoumeh Daei – İran Sınırında Ermeni Faaliyetleri

Ermenilerin çeteleri İran sınır şehirlerinden Van'a, Ağrı'ya, Doğu Beyazıt'a Osmanlı'nın aleyhine silah kaçakçılığı yapıyordu. Bu silahların birazı Rusların sayesinde, diğerleri de Ermenilerin kendi gayretleri sayesinde Osmanlı toprağına giriyordu....

Tamamı için Tıklayın.

MEVLÜT YÜKSEL - ERMENİ OLAYLARININ PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK ALTYAPISI

1789 sonrasında Fransa’da meydana gelen ihtilal akabinde bütün dünyada bir milliyetçilik akımı yaygınlaşmıştır. Bu anlamda Ermeniler fikri altyapılarını milliyetçilik anlamında tamamlayıp, kendi bağımsızlık mücadelelerini aksiyon safhasına dökme aşamasına geçmişlerdir. Bu süreçte Hınçak, Taşnak ve Ramgavar veya Armenakan ismi verilen cemiyetler teşkil ederek, bu cemiyetler etrafında birleşmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.

MUSA ŞAŞMAZ - İNGİLİZ BELGELERİNDE ERMENİ ÇEVİRMENLER FAKTÖRÜ

1878-1914 yılları arasında toplanan ve daha sonra basılarak Blue Book (Mavi Kitap) adını alan yüzlerce cildin kaynağını oluşturan bilgiler, tercümanların yani dragomanların elinden geçmiştir. Bu tercümanların yüzde yüzü tamamen Ermenilerden meydana gelmiştir....

Tamamı için Tıklayın.