Aynı Çatı Altında 700 Yıl

1071-1774

Selçuklular ile başlayan, Türk beylikleri dönemi ve sonrasında Osmanlı Devleti ile devam eden bu dönemin önemi, Türkler ile Ermenilerin resmen bir arada yaşamaya başladıkları zaman dilimi olmasıdır. Türklerin Anadolu’da meskun olmasından kabaca Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar geçen süre Türk-Ermeni ilişkilerinin en uzun dönemini temsil eder. çünkü artık bir arada yaşamaya başlamış iki topluluk...

Tamamı için Tıklayın.

EVGENI RADUSHEV – 19. YÜZYILDA BALKANLARDA MÜSLİM VE GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

18. yüzyılda Balkan sahnesine yeni bir aktör olarak Rus İmparatorluğu çıkmıştı. Rusya ile süregiden savaşlar ve Farz-ı Ayn Fermanı ile Müslümanların zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması Balkanlar’daki yerleşik Müslim ve gayrimüslimlerin karşılıklı ilişkilerinde psikolojik bir uçurumun açılmasına sebep oldu....

Tamamı için Tıklayın.

EUGENIA KERMELI – OSMANLI’DA HUKUK VE GAYRİMÜSLİMLER

Hem kadı mahkemeleri kayıtlarından hem de Ortodoks kilisesi kayıtlarından ortaya çıkan tablo Osmanlı’da canlı bir toplum yaşamının olduğu, Müslüman ve Hıristiyanların sanıldığının aksine içiçe yaşayan, yakın ilişkiler içerisinde bulunan topluluklar olduğu şeklindedir....

Tamamı için Tıklayın.

MUSTAFA SITKI BİLGİN – TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ TARİHİ VE MARAŞ ÖRNEĞİ

1915 Olayları öncesi Osmanlı Devleti şemsiyesi altında yaşayan toplumların birbiriyle ilişkileri konusunda pek çok şey söylenegelmiştir. Bu ilişkilerin dinamikleri üzerine yapılan Maraş merkezli tarihsel bir analiz, gerek şehir hayatında, gerekse kırsal alanda bir sosyal tesanütün, bir kaynaşmanın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, tereke kayıtları ve mahkeme tutanaklarında pek çok evrakla karşılaşılab...

Tamamı için Tıklayın.

BEKİR GÜNAY – İZMİT SOSYAL HAYATINDA ERMENİLERİN YERİ

93 Harbi öncesinde İzmit’in sosyal hayatında Ermenilerin çok önemli tesirleri olmuştur. örneğin şehrin ilk matbaa ustaları Ermenilerdir. Genellikle ipek böcekçiliği ve marangozlukla uğraşan Ermenilerin şehrin ticari hayatını belirledikleri de söylenebilir....

Tamamı için Tıklayın.

NATALIA CHERNICENKINA – RUS ARŞİV BELGELERİ

Rusya’da Bolşevikler iktidara gelir gelmez eski çarlık hükümetinin arşivlerini ve gizli yazışmalarını yayınlamaya başladılar. özellikle Ermeni Meselesi ile ilgili, Taşnak veya Hınçak cemiyetleriyle ilgili belgeler hem Rus hem de yabancı araştırmacıların erişimine açıktır....

Tamamı için Tıklayın.