Sular Çekiliyor

1923 SONRASI

Ermeni sorununda 1923 sonrası, hem Türk-Ermeni toplumları hem de soruna müdahil devletler nezdinde tansiyonun uzun süre düşük kalacağı bir dönemi temsil eder. Lozan Antlaşması’nda Ermeni sorununun Türk tarafının istediği gibi çözülerek konunun hukuki anlamda kapanmasıyla yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya ile üst düzey ilişkiler geliştirmesi bu görece sakinlik döneminin meydana gel...

Tamamı için Tıklayın.

Kamer Kasım – Türkiye-Ermenistan Diplomatik İlişkileri

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Ermenistan, Türkiye’ye komşu bağımsız bir ülke olarak uluslararası sisteme katıldı. Türkiye Ermenistan’ın bağımsızlığını üç nedenden ötürü tanımadı....

Tamamı için Tıklayın.

Kemal Çiçek – Ermeni Propagandası

Ermeniler özellikle Avrupa ve Amerika’da aslı astarı olmayan fakat duyulduğu zaman toplumda infial yaratacak çeşitli propaganda araçları kullanmışlardır....

Tamamı için Tıklayın.

Gaffar Mehdiyev – Ermenilerin Tarih Komisyonlarına Bakışı

Ermeniler, herhangi bir tarih komisyonu kurulmasına yanaşmıyorlar çünkü meseleye siyasi açıdan bakıyorlar. Eğer tarihî gerçeğin gün yüzüne çıkması sağlanırsa bu durumun onların lehine sonuçlanmayacağını biliyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

İbrahim Ethem Atnur – 1921 Sonrası Ermeni Halkının Durumu

1921’den itibaren Türk İstiklal Harbi’nde başarı kazanılması ve işgal edilen toprakların geri kazanılması ile Ermenilerin ittifak yaptığı Batılı devletler Anadolu’dan çekiliyor. Onlarla birlikte Ermeniler de bir çekilme sürecine girmek durumunda kalıyor. Lübnan, Suriye, Fransa ve Amerika gibi ülkelere göç ediyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

ALEV KILIÇ – SOYKIRIM SÖYLEMİ DIŞINDA İKİNCİL YOL ARAYIŞLARI

Ermeni tarafı ikincil yollara başvurmuştur ve bu arada hukuki bir arayış olarak tazminat konusunu da gündemin üst sıralarına getirmiştir. Dolayısıyla öyle bir görüntü vermiştir ki, birisi tutmazsa öteki tutar demiştir. Bunlar uzun vadeli ve fazla iştahlı beklentilerdir....

Tamamı için Tıklayın.